Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Zimmet Suçunda Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi
Dosya Esas: 2007/…
Duruşma Günü: …/…/…
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
BİLİRKİŞİ RAPORUNA
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVACI : K.H.
KATILAN : Adı ve Soyadı
SUÇ : Zimmet
AÇIKLAMALAR :
1- Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz şöyleki: Daha önce yapmış olduğumuz itirazlar, beyanlar, mahkemedeki tanık ifadeleri ve raporlara karşı itirazlarımız dikkate alınmadan önceki raporlarla aynı mahiyette rapor düzenlenmiştir.
2- Dosya ve eki evraklar yeterince incelenmemiş, dosyadaki ifadeler yeterince irdelenmemiş ve iddialarımız yeterince araştırılmamıştır. Müşteki belediye başkanı siyasi mücadelesine mahkemede devam etmeye çalışmaktadır. Her duruşmada belediye başkanının tutuklanmasını istemektedir. Olayın başından beri müvekkil; evrakların tutulmasında eksiklikleri ve muhasebe kurallarına yeteri kadar uyulmamış olması hususunu kabul etmektedir. Ama siyasi saiklerle bütün eksik ve ihmal edilmiş işler müvekkile fatura edilmektedir. Belediyenin bu konuda hep aleyhe delilleri ileri sürüp üstü örtülü çalışanlara ve olayla ilişkili olan kişilere baskı uygulamakta, lehe delil elde edilmesini güçleştirmeye çalışmaktadır diye düşünmekteyiz.
3- Bütün dosya kapsamı ve raporların bu şekilde değerlendirilmesini talep etmekteyiz. Müvekkilim bilirkişilerin belediye muhasebesinden anlamadığını, belediye muhasebesinden anlayan kişilerce rapor düzenlenirse olayda bir kusurunun olmayacağını düşünmektedir.
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. 67 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Bu sebeple belediye muhasebesinden anlayan bilirkişi heyetince dosyanın incelenmesi talebimizi yineliyor ve bu hususu mahkemeden talep ediyoruz. İtiraz ve beyanlarımızı saygılarımızla arz ve talep ediyoruz. …/…/…
Sanık Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları