Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/25941

K. 2014/25026

T. 8.12.2014

BOŞANMA DAVASI ( Dava Açıldığı Tarihte Davacının Fiil Ehliyeti Bulunmadığı - Dava Ehliyetinin Dava Şartlarından Olduğu/Davacının ve Mirasçılarının Davayı Takip Edemeyeceği )

DAVACININ FİİL EHLİYETİ BULUNMAMASI ( Boşanma Davası/Dava Açıldığı Tarihte Ehliyetin Bulunmadığı - Dava Ehliyetinin Dava Şartlarından Olduğu/Davacının ve Mirasçılarının Davayı Takip Edemeyeceği )

MİRASÇILARIN DAVAYI TAKİP EDEMEMESİ ( Boşanma Davası - Dava Açıldığı Tarihte Davacının Fiil Ehliyeti Bulunmadığı )

4721/m. 15, 181/2

ÖZET : Dava, boşanma talebine ilişkindir.

Dava ehliyeti dava şartlarından olup re'sen göz önünde bulundurulmalıdır. Kural olarak, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz.

Davanın açıldığı tarihte davacının fiil ehliyeti olmaması sebebiyle iş bu boşanma davasını açabilmesi ve yürütebilmesi mümkün olmadığı gibi, mirasçılarının da davayı takip etmeleri mümkün değildir. Davanın reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava ehliyeti dava şartlarından olup herhangi bir itiraza gerek olmaksızın mahkemece re'sen göz önünde bulundurulması gereklidir. Dava ehliyetine sahip olan dava açabilir, davayı yürütebilir, usuli işlemler yapabilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 15. maddesine göre, "Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz."

Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi Başkanlığının 15.05.2013 tarihli raporundan “dava tarihinde, davacı ( koca )'nın ( müteveffa ) fiil ehliyetinin bulunmadığı" anlaşılmaktadır. Bu durumda, davanın açıldığı 21.05.2009 tarihinde davacının fiil ehliyeti olmaması sebebiyle iş bu boşanma davasını açabilmesi ve yürütebilmesi mümkün olmadığı gibi, mirasçılarının da 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 181/2. maddesi uyarınca davayı takip etmeleri mümkün olamayacaktır. Gerçekleşen bu durum karşısında, davacı ( koca )'nın, dava tarihinde dava ehliyeti bulunmadığından davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 08.12.2014 tarihinde karar verildi.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları