Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

İŞÇİ HANGİ  HALLERDE SÖZLEŞMEYİ HAKLI OLARAK FESHEDEBİLİR

İş K. m. 24/I göre, belirli süreli iş sözleşmesi veya belirsiz süreli iş sözleşmesi fark etmeksizin sürekli iş sözleşmelerinde işçi aşağıda detaylıca incelenecek durumlarda isterse iş sözleşmesini, belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin bitiminden önce, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ise ihbar öneli süresinin geçmesini beklemeksizin feshedebilir.

SAĞLIK SEBEPLERİ:

a) İş sözleşmesi dahilinde sözleşmeye konu işin yapılmasına istinaden işin gerektirdiği durumdan dolayı oluşan bir sebeple sigortalı işçinin yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşursa;

YARGITAY’ a göre, tehlike kavramı ölümcül bir tehlike anlamında olmayıp işçinin sağlığına ve yaşamına yönelik bir tehlike halidir. Ayrıca işçi tarafından yapılan iş sözleşmesinin feshinin geçerli olması için işçinin İş K. m.24/I’ de düzenlenen sağlık nedenlerinin tıbben tespit edilmiş olması gerekir ve çalışmasına engel oluşturacak sağlık probleminin bir devlet hastanesinden rapor alınarak ispat edilmesi gerekir.

b) Sigortalı işçinin devamlı temas halinde yakından görüşmek zorunda kaldığı iş veren veya iş yerinde birlikte çalıştığı başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin çalışmakta olduğu işi dışında bir hastalığa yakalanırsa,

Bulaşıcı hastalığın nezle ve nevi soğuk algınlığı gibi salt bulaşıcı bir hastalık olması yeterli olmayıp bu hastalığın işçinin yaşamı ve sağlığı için büyük bir tehlike oluşturması gerekir. İşçi bu hastalığa yakalanan işveren veya işverenin başka bir işçisi ile çok az temas ediyor ve doğrudan doğruya birlikte çalışmıyorlarsa bu şart gerçekleşmiş sayılmaz.

AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ:

a) İşveren iş sözleşmesi düzenlendiği aşamada bu sözleşmeye konu işin esasına dair hususlarda yanlış vasıflar veya koşullar gösterdiği taktirde yada gerçeğe aykırı bilgiler vererek işçiyi sözleşmenin esasına dair yanıltıcı bilgiler verirse,

b) İşveren işçinin yada işçinin ailesinden birisinin şeref ve namusuna dokunacak hakaret içeren sözler dile getirirse yada bu yönde kaba davranışlarda bulunursa veya işçiye yönelik olarak cinsel tacizde bulunursa, 

Bu hükmün uygulanabilmesi için söz konusu bu eylemlerin Türk Ceza Kanununda yer alan suç olarak düzenlenmesi şart olmayıp bu eylemin işyerinde yapılmış  olması da zorunlu değildir.

c) İşveren tarafından işçiye yönelik olarak yada işçinin ailesine yönelik sataşmada bulunulur yada tehdit içerikli söz ve eylemlerde bulunulursa, yada işçi veya ailesinden birilerini kanuna aykırı eyleme yönlendirir, kışkırtır, azmettirirse yada yine işçiye ve aile bireylerine karşı cezaevine girilecek bir suçu işlerse, işçinin hakkında şeref ve onurunu kıracak gerçeğe aykırı iftira ve ithamlarda bulunulması halinde,  

d) İşçinin çalışmakta olduğu iş yerinde birlikte çalıştığı bir başka işçi yada iş yerine gelen başkaca kişiler tarafından iş yeri sınırları içerisinde cinsel tacize uğraması ve bu oluşan duruma karşılık işçinin bunu iş verene bildirmesine rağmen işveren bu duruma yönelik olarak gerekli önlemleri almazsa, 

e) İşverence sigortalı işçinin maaşı ve sosyal hakları iş kanunu hükümleri veya imzalanmış iş sözleşmesi şartlarına aykırı olarakhesap edilerek ödeme yapılırsa ve ödenmesi gereken ödemeler gerçekleştirilmezse,

f) İşveren tarafından işçiye verilen işin ücretinin parça başına veya yapılacak işin tutarı üzerinden ödenmesinin belirlenmesi hususunda anlaşılmış olmasına rağmen işin sonunda işçiye yapabileceği tutar ve sayıdan çok az iş verilmesi durumunda, yine bu duruma istinaden sigortalı işçiye sözleşmede belirlenen iş ile verilen işin arasındaki iş farkına istinaden süreçteki ücret farkı zaman esasına istinaden ödenmesi gerekmekte iken işçinin eksik aldığı ödeme farkı ödenmezse yada çalışma şartlarına riayet edilmezse, 

Bu kanunun 24/II, e ve f bentleri ayrıca önem arz ettiği için söz konusu başka başlıklarda daha ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

III. ZORLAYICI SEBEPLER:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süredir işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler meydana gelir.

İş bu içerik Adana Avukat Aytaç ER tarafından 10.07.2020 tarihinde kaleme alınmıştır.

Yazılı iznim alınmadan ve kaynak gösterilmeden makale bir başka internet sitesinde ya da bir başka mecrada yayınlanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İzinsiz şekilde kopyalama, çoğaltma veya yayın yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları