Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

İŞE İADE DAVASI VE USULLERİ

İş güvencesi kapsamında olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi,  4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi gereğince işveren tarafından  feshedilmişse ve işçi de bu feshin geçerli bir nedene dayanmadığını öne sürerse  açtığı dava  “işe iade davası” olarak adlandırılır.

İşe iade davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

 Bu davada görevli mahkeme, iş mahkemesidir. İş mahkemesi olmayan yerlerde ise iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olmaktadır.

İşe iade davasında yetkili mahkeme , işverenin ikametgahı sayılan yer mahkemesi  veya işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Bu düzenlemeye aykırı yetki sözleşmeleri geçersiz sayılır.

İşe iade davasında Dava Açma Süresi

İş Kanun’un 20. maddesine göre ise, iş sözleşmesi feshedilen işçi, işe iadesini talep ediyorsa, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren, bir ay içinde işe iade talebiyle, önce arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten  itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

Arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açılması sonucunda davanın usulden reddine karar verilir, kesinleşen bu kararın tebliğinden itibaren ise iki hafta içinde arabulucuya başvurabilir.

 İşe İade Davasının Açılması İçin Gerekli Koşullar

  • İşçinin bulunduğu işyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması gerekmektedir.
  • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile o iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir.
  • İşçinin en az 6 aydır o işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir.
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi gerekmektedir.
  • İşçinin işveren vekili veya işveren vekili yardımcısı statüsünde olmaması gerekmektedir.
  • İşçinin iş sözleşmesi geçerli bir sebebe dayanmaksızın işveren tarafından feshedilmiş olmalıdır.
  • İşçinin savunmasının alınmış olması gerekmektedir.

İşe iade davasında İspat Yükü

İş kanununun 20.maddesi 2.fıkrası uyarınca işverenin, işçinin iş sözleşmesini  fesherderken geçerli bir sebebe dayandığını ispat etmesi zorunludur. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

 

 

İş bu içerik Adana Avukat Aytaç ER tarafından 10.07.2020 tarihinde kaleme alınmıştır.

Yazılı iznim alınmadan ve kaynak gösterilmeden makale bir başka internet sitesinde ya da bir başka mecrada yayınlanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İzinsiz şekilde kopyalama, çoğaltma veya yayın yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları