Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Adana’da görev yapan işinde uzman adana ağır ceza avukatları Türk Ceza kanununa hakim ve bilgili olmalıdır. Suç unsuruna cezai işlem uygulanabilmesi için suça maruz kalan kişilerin, suça şahit olan kişilerin ya da 3. Kişilerin olaya şahit olmaları gerekir. İhbar alan savcılık, suç ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalara başlar. Savcılık tarafından sıç işlendiğine dair kanaate varılırsa inceleme ve soruşturma başlatılır. Aynı zamanda savcılık ceza davası açmak için yeterli delil ve şüphe olmadığına da kanaat getirebilir.

Dava Açma ve Avukat Tutma

 Dava dosyası üzerinden yapılan detaylı araştırma ve inceleme sonucunda iddianame hazırlanır ve ceza mahkemesine sunulur. İlgili ceza kanunları doğrultusunda dosya 15 gün içinde incelenir ve dosyanın kabul edilmesi halinde kovuşturma denilen mahkeme süreci başlar. Mahkemede asil olarak mahkum ve sanık yer alır.

 Adana Ceza Avukatının Baktığı Suçlar

Kasten adam öldürme

Gasp

Darbenin etkisi ile ağırlaşan yaralanmalar

İrtikap, zimmet ve rüşvet suçları

Taksirle adam

öldürme ve ölüme sebebiyet verme suçları

Nitelikli dolandırıcılık

Bilerek yaralama suçu

Uyuşturucu kullanılmasını sağlama ve aracı olma

İhaleye fesat karıştırma

Hileli iflas

Cinsel tacizde bulunma

Konut dokunulmazlığı ihlali

Tehdit ve şantaj suçları

Özel hayatın ihlali

Mala zarar verme

Hakaret etme

Güveni kötüye kullanma

Basit dolandırıcılık suçu

Vergi kaçakçılığı

Kişilerin huzur ve sükunetini bozma

Ceza Davasında Avukatın Rolü

  Ceza davalarının en kısa sürede görüşülmesi, avukatınızın bilgi, tecrübesi, kanun ve yönetmeliğe hakimlik durumu, kendini ifade edebilme ve müvekkilini temsil edebilme becerisine sahip olması dava sürecinin kısalmasında önemli bir rolü bulunur. Araştırma, soruşturma ve kovuşturma gibi mahkeme aşamalarında bireyin hakkını en doğru ve en etkili şekilde savunacak olan işinde uzman adana avukat önemli bir görev yapar. Avukatlar, bireyin bilgi yetersizliğinden ve kendisini yeteri kadar savunamamasından dolayı ceza almasını önlemeye yardımcı olur. Anayasal hükümlere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa, Ceza Usul Hukukuna hâkim olan avukatlar, bireye yüklenen suçların bertaraf edilmesini sağlayabilir.

  Mahkeme Süreci Nasıl İşler?

  Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gönderdiği iddianameyi inceleyen hakim iadesini ve reddini gerektirecek bir durum olmadığı taktirde duruşma tutanağı hazırlanır. Bu süre zamanında şüpheli sanık olarak davalara katılıyor ve hakim duruşma gününü belirler. Daha sonra taraflara mahkemeye çağrı kağıdı gönderilir. Davanıza bakacak avukatın işinde uzman olması gerekir. Hakim, davalarda karar verirken Türk örf ve adetlerine, hakkaniyet duygusuna ve şahsi kanaatine göre hüküm verir. Hakimin aklında şüphe kaldıysa genellikle sanığın lehine karar vererek berat kararı verir. Bu sayede dava çok kısa bir süre içinde sonuçlandırılır. Dava süresinin uzaması ve kısalması, avukatların becerisine göre değişir. Avukatınızın savunma ve temsil yeteneği ne kadar gelişmişse dava süreci de bir o kadar kısalır.

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları