Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

İnsanlar geçmişten beri çalışmaktadır ve hayatlarını desteklemek için para kazanmaya çalışmaktadır. Özellikle sanayilerin yaratılmasıyla birlikte zor koşullarda işletmelerde ve fabrikalarda yüzlerce işçi çalıştırılmaktadır. Zor koşullarda daha da fazla işçi alınabilir. Bu konudaki yasal anlaşmazlıkları çözmek için iş hukuku oluşturulmuştur. İş hukuku, bir çalışan ile bir işveren arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili bir hukuk alanıdır. İş Kanunu Avukatı bu alanlarda uzmanlaşmış bir avukattır ve bu davalarda tecrübe ve bilgi edinmiştir.

  İş Kanunu Nedir?

  Aslında, iş hukukunun işçilerle işverenler arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette, sosyal olarak insan etkinliği ve insan ilişkileri ile ilgili birçok ilişkiden bahsedebiliriz. İş hukuku durumunda, sadece hizmet sunumu sözleşmesinden doğan ve bağımlı hizmetin yükümlülüğü uyarınca insan ilişkileri göz önünde bulundurulur. İş mevzuatı, işçiler, işverenler ve bu unsurlarla devlet arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlar. İş mevzuatında diğer hukuk dallarıyla karşılaştırıldığında yoğun bir devlet müdahalesi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Devletin iş hukuku süreçlerine katılımı, onu karma hukuk alanına yaklaştıran faktörlerden biridir. Bu bakımdan, iş kanununun sadece taraflar arasındaki ilişkileri bir hizmet sözleşmesiyle olan ilişkilerini düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda her bir tarafın da üye olabileceği kuruluşlarla olan ilişkileri düzenleyerek söyleyebiliriz.

  İşçi Avukatı

  Tüm yasal alanlarda olduğu gibi, bir işveren ile bir işveren arasındaki ilişkileri yasaya uygun olarak düzenleyebilecek iş hukukunda iş hukuku avukatları vardır. Bir iş hukuku avukatı, genellikle herhangi bir iş sözleşmesi durumunda işveren ve işverenlerin başvurduğu bir uzmandır. Bir iş hukuku avukatı kendisine gönderilen davaları dikkatlice inceler ve iş hukuku prosedürlerine uygun olarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bir işçi avukatı görevleri arasında bir iş sözleşmesinin hazırlanması, bir sözleşmenin yapılması ve uygulamadan doğan hak ve alacaklarla doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü yer almaktadır. İş mahkemesi avukatı tarafından verilen hizmetler arasında sıkça bildirilen iş hukuku davaları, İş Kanunu'nun 17. Maddesi, ihbar ve tazminat süresi, kıdem tazminatı, fazla mesai veya izin ve ücretler gibi İş kanunu, bir çalışan ile bir işveren arasındaki ilişkiyi doğası gereği düzenlediğinden, bir iş avukatının bu düzenlemeleri taraflara ileten bir büyükelçi gibi davrandığı söylenebilir. Bu anlaşmazlıklar, bazı durumlarda iş sözleşmesinin maddelerinin yasadışı hazırlanmasından ve bazı durumlarda işçilerin ya da işverenlerin sözleşmeden doğan hükümlerinin ihlal edilmesinden kaynaklanabilir. Aslında, Türk iş hukukunda, bir iş sözleşmesi, her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir; Çünkü çalışanın görevi iş yapmak, işverenin görevi ise ücret ödemek. Özellikle, işçi avukatı, işçi haklarını göz ardı etmemek ve korumaktan büyük bir sorumluluğa sahiptir. Bir iş avukatının işini yaptığının en açık kanıtlarından biri, çalışanın haklarıyla işveren hakları arasındaki mükemmel dengeyi bulabildiğidir.

  İş Kanunu Cezaları

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yıllık olarak 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iş mevzuatına idari yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir. İdari cezalara ilişkin hükümler kanunun sekizinci bölümünde açıklanmıştır. İş hukuku bürosunun tüm çalışanları, özellikle İstanbul iş hukuku bürosu, bu özel ceza hükümlerini ve ceza gerektiren eylemleri sıkı bir şekilde takip eder ve müşterilerini bilgilendirir. Bu cezaların niteliğine gelince, cezaların yanı sıra disiplin cezaları olduğunu söyleyebiliriz. Ceza gerektiren eylemler arasında çalışanlara eşit muamele ilkesine uyulmaması, toplu işten çıkarma hükümlerinin ihlali, asgari ücretin ödenmesi ve yıllık izinlerin yasadışı dağıtılması sayılabilir. Bu kanun işleri için işçi avukatı ile çalışmak gerekir.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları