Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

TİCARİ REKLAMLARIN DENETİMİ ve REKLAM KURULU
  
Ticari reklamların;
 
Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere,
Genel ahlaka,
Kamu düzenine,
Kişilik haklarına uygun,
Doğru ve dürüst olmaları,
Tüketiciyi aldatıcı veya tüketicilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici,
Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü,
Şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici,
Kamu sağlığını bozucu,
Hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici nitelikte olmamaları gerekmektedir.
 
Ayrıca, her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaklanmıştır.
 
Reklamlarda tanıtımı yapılan ürünün veya hizmetin satın alınması halinde yanında hediye verileceği vaat ediliyor ise hediye ürün veya hizmetin piyasa değerinin de ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.
Reklamlarda ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgiler ile diğer bilgileri içeren alt yazı ve dipnotların okunabilir bir şekilde ve hızda verilmesi gerekmektedir.  
Fiyat indirimlerinin yer aldığı reklamlarda, indirimin başladığı ve bittiği tarihi ile sınırlı stok varsa stok miktarının yazılması indirim oranının aldatıcı ve yanıltıcı olmaması gerekmektedir.   
Televizyonlarda veya radyolarda yer alan doğrudan satış ve tele-alışveriş reklamlarında “İlk kez, son, sadece, tek bir sefer, sınırlı satış, hepsi satılmak üzere, satıldı satılacak” gibi ifadelerle mal veya hizmeti satın almaya teşvik edecek şekilde tanıtım yapılamaz.
Tanıklı reklamların kapsamında ise; doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşlarının bir mal veya hizmete yönelik sağlık beyanında bulunduğuna ilişkin ya da bu izlenimi uyandıran herhangi bir görüntü, beyan veya atfa yer verilmesi yasaklanmıştır.
 
Enerji etiketlemesi zorunlu olan mallara ilişkin reklamlarda, enerji verimliliğine veya fiyata dair bilgilerin yer alması durumunda, ilgili malın enerji verimliliği sınıfının belirtilmesi zorunludur.
 
Rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına yer verilerek açık karşılaştırma yapılabilir. Ancak, bu tür reklamların yapılabilmesi için yanıltıcı olmaması, haksız rekabete yol açmaması, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı nitelikte olması ve aynı istek ya da ihtiyaca cevap vermesi, tüketiciye fayda sağlayacak bir hususun karşılaştırılması, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dahil, bir ya da daha fazla maddi, esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliğinin objektif olarak karşılaştırılması, nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, rapor veya belgelerle ispatlanması gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
İlaçlar, beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, sağlık hizmetleri, gıdalar, takviye edici gıdalar, kozmetik ve temizlik ürünleri, tütün mamulleri ve alkollü içkiler gibi reklama ilişkin özel düzenlemesi bulunan mal veya hizmetlerin reklamları, ilgili mevzuatında yer alan reklam ve tanıtımla ilgili diğer hükümlere de uygun olmalıdır.
 
Aldatıcı veya saldırgan nitelikteki ticari uygulamalar haksız olarak nitelendirilmiş ve haksız ticari uygulamalar yasaklanmıştır. Haksız ticari uygulamaların reklam yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda ise ticari reklamlarla ilgili hükümler uygulanacak ve denetimi Reklam Kurulun tarafından yapılacaktır.
 
19 üyeden oluşan Reklam Kurulu’nun Başkanlığını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, sekretarya hizmetlerini de bu Genel Müdürlük yapmaktadır.
 
Reklam Kurulu; ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verme hususlarında görevlidir.  
 
Reklam Kurulunun uyguladığı idari para cezaları reklamın yayımlandığı mecraya göre değişmektedir.  Ayrıca idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde idari para cezalarının on katına kadar uygulanabilmektedir.
 
Reklam Kurulu tedbiren durdurma kararı verme yetkisini, Reklam Kurulu Başkanına devredebilmektedir. Bu sayede mevzuata aykırı reklamlar kısa sürede durdurulmaktadır.
 
Reklamlar ve Haksız Ticari uygulamalarla ilgili şikâyetlerinizi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu Başkanlığı’na yapabilirsiniz.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları