Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ
 
Tüketici kredisi ve konut finansmanına ilişkin düzenlemeler; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği ile yapılmıştır.
 
Konut finansmanı ve tüketici kredisi sözleşmeleri için tüketicilerin krediye ilişkin olarak aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla tüketicilere makul süre içerisinde sözleşme öncesi bilgi formu verilmesi zorunludur.
 
Kredi veren ile konut finansmanı kuruluşu kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde tüketicinin derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirileceğine,
kurulan sözleşmenin bir örneğini düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için tüketicinin ücretsiz olarak  alma hakkı olduğuna ve temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgiyi tüketiciye vermekle yükümlü olacaktır.
 
Tüketici, hem tüketici kredisi hem de konut finansmanı sözleşmelerinde vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi kredi borcunun tamamını da erken ödeyebilmektedir. Bu hallerde kredi veren erken ödenen tutara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacaktır. Ayrıca konut finansmanı sözleşmelerinde erken ödeme tazminatı, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanacak ve tüketici tarafından erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1’ini; kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde %2’sini geçemeyecektir.
 
Tüketici kredisi ile konut finansmanı sözleşmelerinde, tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması durumunda, gecikme faizi taksit tutarından değil anapara tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Bu faiz hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınacak ve bu süre hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyecektir.
 
Tüketici kredisi ile konut finansmanı sözleşmelerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacak, istisnai durumlar haricinde kredi veren tarafından asıl borçluya yönelik takip yolları tüketilmeden kefile başvuruda bulunulamayacaktır.
 
Tüketici kredisi ile konut finansmanı sözleşmelerinde, tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır.
 
Tüketicinin açık talebi olmadan tüketici kredisi ile konut finansmanı sözleşmelerinde kredi ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı açılamayacaktır. Böyle bir hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek ve bu hesap kredinin ödenmesi ile kapanacaktır.
 
Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkına ilişkin olarak getirilen düzenlemelere göre; tüketiciden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilemez. Bu bedeller dışında kalan ve tüketiciden tahsil edilen her türlü ücret, tüketicinin anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten itibaren yedi gün içinde tüketiciye iade edilir.
 
Tüketici kredisi sözleşmelerinde, taksitli nakit avans kredisinin tüketici tarafından kullanılmasından önce; kredinin toplam tutarı, taksit tutarları ve taksit sayısı ile akdi faiz oranı bilgisinin tüketiciye bildirilmesi zorunludur.
 
Konut finansmanı sözleşmelerinde,  tüketicinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örneği tüketiciye verilecektir.
 
Konut finansmanı sözleşmelerinde, yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde; tüketiciden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile onay alınacak, onay alınmadan önce ise yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesinde yapılan değişiklikleri içeren karşılaştırmalı bilgi tüketiciye verilecektir.
 
Tüketici Kredisi ve Konut Kredisine ilişkin uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın parasal değerine göre; illerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan  “Tüketici Hakem Heyetleri”  ile adliyelerde bulunan  “Tüketici Mahkemelerine” başvuru yapılarak çözülebilmektedir.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları