Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Tüketici Ödülleri
 
Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla 6 dalda tüketici ödülleri verilmektedir.

Bunlar;
1) “Bilinçli Tüketici Ödülü”,
2) “Yazılı Basın Tüketici Ödülü”,
3) “Radyo-Televizyon Programı Ödülü”,
4) “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”,
5) “Bilimsel Çalışma Ödülü” ve
6) “Tüketici Özel Ödülüdür.

Ödüllere ilişkin ilan her yıl Aralık ayı içerisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla ülke düzeyinde yayınlanan, yayın tarihi itibariyle tirajı en yüksek 10 gazeteden birinde ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının www.gtb.gov.tr isimli web sitesinde yayınlanmaktadır.

Tüketici Ödülleri’ni almaya hak kazanan kişi, kurum ve kuruluşlar “Tüketici Ödülleri Yönetmeliği” uyarınca oluşturulan  “Seçici Kurul” tarafından, “Tüketici Özel Ödülü” verilecek kişi, kurum veya kuruluşlar ise ilgili Yönetmelik uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından seçilmektedir.  
Ödül Alma Koşulları;
        
a) Bilinçli Tüketici Ödülü: Ödül verilecek tüketicinin;
1) Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını kullanması,
2) Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,
3) Başvuru hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması.
 
b) Yazılı Basın Tüketici Ödülü: Ödül verilecek yazıların;
1) İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması,
2) Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması,
3) Belirli aralıklarla yayınlanmış olması.
 
c) Radyo-Televizyon Programı Ödülü: Ödül verilecek programın;
1) Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,
2) 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanması.
 
ç) Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü: Ödül verilecek firmanın;
1) Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması,
2) Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
3) Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
4) Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.
 
d) Bilimsel Çalışma Ödülü: Ödül verilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması;
1) Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,
2) Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması,
3) Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,
4) Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması.
 
e) Tüketici Özel Ödülü: Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması.
gerekmektedir.
Ödüllü Yarışmalar:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, tüketici bilincinin geliştirilmesi ve tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi amacıyla ulusal veya yerel düzeyde karikatür, kısa film, senaryo, bilişim, kompozisyon, tiyatro, afiş veya broşür tasarımı ve benzeri alanlarda ödüllü yarışmalar düzenlenebilir.
           
Bakanlık dışında Diğer gerçek veya tüzel kişilerce verilecek tüketici ödülleri;
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından tüketici ödülü veya benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır.
Ödül verilmesi için teknik bir ölçüm gerekmesi halinde, buna ilişkin ölçüm, test ve raporlar akredite bir kuruluş veya üniversite tarafından düzenlenir.
 Müşteri memnuniyeti, beğeni, tüketici tercihi ve benzeri hususlar dikkate alınarak ödül verilmesi halinde, ödüle dayanak teşkil eden araştırmalar bağımsız araştırma kuruluşları tarafından bilimsel ve objektif kriterlere dayanılarak yapılır.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları