Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Yabancı Ülkede Boşanma Tanıma Tenfiz

Boşanma Tanıma Tenfiz : Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, boşanmaya ilişkin davayı ister yurtdışında, ister Türkiye’de açabilirler. Boşanma davası Yabancı Mahkemede açıldığı takdirde, taraflardan her ikisi de Türk Vatandaşı ise, davada Türk Hukuk kuralları uygulanacaktır. Taraflardan birisi Türk, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise Mahkeme kendi hukuk kurallarını uygulayacaktır. Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının, Türkiye’de hükmü yoktur. Bu boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında, Türk Mahkemeleri tarafından kontrol edilecek husus, Türk Hukuk kurallarının doğru uygulayıp uygulamadığını veya Yabancı Ülke Hukuk kuralları uygulandı ise, bu durumun Türk kamu düzenini ihlal edip etmediği yönündedir. Yabancı Mahkemenin verdiği boşanma kararı Türk Mahkemelerinde tanıma veya tenfiz yolu ile kabul edilmedikçe, taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmazlar.

Böyle bir durumda;

Taraflar Türkiye’de halen evli olarak kabul edileceğinden, evlilik birliğinden kaynaklanan tüm haklar devam edecektir.

Evlilik birliği Türkiye’de devam ediyor göründüğünden, tarafların yeniden evlenmesi de mümkün olmayacak, buna rağmen yapılmış olan evlilikler bir hüküm taşımayacaktır.

Yurtdışında boşanmış fakat bu boşanma kararını Türk Mahkemesinde tanıtmamış olan vatandaşlarımız, daha sonra Türk Vatandaşlığından çıkıp başka ülke vatandaşlığına geçseler bile, tekrar evlilik yapmak istediklerinde (özellikle yeni evlilik bir Türk Vatandaşı ile olacak ise) sorun yaşayacaklardır. Çünkü Türkiye’de halen evli görünmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan,Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya Cumhuriyeti , Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan ülkelerinden alınmış olan boşanma kararlarının Türkiye’de tanımasını sağlamaktayız.

Tanıma ve Tenfiz Ne Demektir?

Tanıma ; yabancı bir ülkede bir mahkeme hükmünün kesin hüküm etkisinin kabul edilmesi demektir. Tenfiz ; verildiği ülkeden başka bir ülkede bir mahkeme hükmünün zorla icra etkisini göstermesidir.

Tanıma yabancı bir mahkeme ilamının diğer ülkedeki kanunların içerdiği koşullara uygunluğunun tespiti iken , tenfiz bu koşullara uygun olan ve Türkiye’de tanınmış olan yabancı mahkeme ilamının icrasına karar verilmesidir. Yani bir yabancı mahkeme ilamının tenfizine  karar verilmesi demek , aynı zamanda bu ilamdaki hükmün kanuni açıdan varlığı ve kesinliğinin de tanınması demektir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Farklar

Tanıma kararı , yabancı mahkeme kararının tespit edilmesine yönelik bir karardır. Tanıma kararında, tenfiz de olduğu şekilde devlet organlarının harekete geçme ve işlem yapması gerekmemektedir.

Tenfizde aranmakta olan bütün koşullar tanıma için aranmamaktadır. Tanımada daha az koşul bulunmaktadır.

Yabancı bir mahkeme kararına tanıma kararı alınması için tenfiz kararı alma şartı bulunmamaktadır. Fakat yabancı bir mahkeme kararına tenfiz kararı alabilmek için tanıma kararı şartı bulunmaktadır. Yani tenfiz kararı tanıma kararını kapsamaktadır.

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir.

Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Tanımada kesin hüküm etkisinin , hükmün verildiği ülkede kesinleşme tarihinden itibaren geçerlidir. Tenfizin zorla icra etkisi ise , tenfiz kararının kesinleştiği tarih ile geçerli olmaktadır.

 TANIMA TENFİZ DAVALARINDA ANLAŞMA FİİLİ DURUM BULUNAN ÜLKELER

Tenfiz kararı verilebilmesi için o ülke ile mütekabiliyet esası ( karşılıklılık ilkesi ) ya da anlaşma bulunması gerekir. Tanımada bu aranmaz. Bu ülkelerden bazıları aşağıdadır:

 • İtalya Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Almanya Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Belçika Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Romanya Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Tunus Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Avusturya Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Irak Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Polonya Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Ürdün Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Cezayir Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Azerbaycan Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Hollanda Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Arnavutluk Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Çin Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Gürcistan Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Rusya Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Ukrayna Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Suriye Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • İsviçre Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • İran Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • İngiltere Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.
 • Tacikistan Mahkemesi’ nin Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz Davasında Tenfize Konu Olabilir.

Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz

ALMANYA BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

GENEL BİLGİLER

ALMANYA MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI

ALMANYA Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur

. Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

ALMANYA  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.

Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.

ALMANYA   Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.

ALMANYA   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir

ALMANYA   Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halen evli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.

Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça, Türk Hukukunca taraflar evli sayılır(HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

HOLLANDA BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

GENEL BİLGİLER

HOLLANDA MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI

HOLLANDA Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur

. Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

HOLLANDA  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.

Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.

HOLLANDA   Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.

HOLLANDA   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması veapostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir

HOLLANDA   Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halen evli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.

HOLLANDA MAHKEMELERİNCE VERİLMİŞ Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

HOLLANDA MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça,Türk Hukukunca taraflar evli sayılır(HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

AMERİKA (ABD) BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

GENEL BİLGİLER

ABD MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI

ABD Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur

. Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

ABD  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.

Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.

ABD   Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.

ABD   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması veapostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir

ABD   Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halen evli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.

ABD MAHKEMELERİNCE VERİLMİŞ Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

ABD MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça, Türk Hukukunca taraflar evli sayılır(HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

İNGİLTERE BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

GENEL BİLGİLER

İNGİLTERE MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI

İNGİLTERE Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur

Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

İNGİLTERE  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.

Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.

İNGİLTERE  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.

İNGİLTERE   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması veapostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’detanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir

İNGİLTERE  Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halenevli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.

İNGİLTERE MAHKEMELERİNCE VERİLMİŞ Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

İNGİLTERE MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça,Türk Hukukunca taraflar evli sayılır(HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

YURTDIŞI (RUSYA-AZERBAYCAN) BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

GENEL BİLGİLER

YURTDIŞINDAKİ MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI

YURTDIŞI Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur

Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

YURTDIŞI  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.

Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.

YURTDIŞI   Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.

YURTDIŞI   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması veapostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir

YURTDIŞI  Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halenevli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.

Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

YURTDIŞI MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça,Türk Hukukunca taraflar evli sayılır(HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

İsveç İsviçre Boşanma Tanıma Tenfiz

YURTDIŞI (İSVEÇ-İSVİÇRE) BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

GENEL BİLGİLER

YURTDIŞINDAKİ MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI

işveç - işviçre Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur
•Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.
işveç - işviçre Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.
•Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.
işveç - işviçre  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.
işveç - işviçre   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir
işveç - işviçre Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halen evli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.
•Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.
•İşveç - İşviçre MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça, Türk Hukukunca taraflar evli sayılır(HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

İtalya Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

YURTDIŞI (İTALYA-AVUSTURYA) BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

GENEL BİLGİLER

İtalya Avusturya MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI 

İtalya Avusturya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur

Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

İtalya Avusturya Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.

Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.

İtalya Avusturya  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.

İtalya Avusturya   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması veapostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir

İtalya Avusturya Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halenevli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.

Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

İtalya Avusturya MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça,Türk Hukukunca taraflar evli sayılır(HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

İspanya Danimarka Boşanma Tanıma Tenfiz

YURTDIŞI (İSPANYA-DANİMARKA) BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI

GENEL BİLGİLER

İspanya Danimarka MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANITILMASI

 • İspanya Danimarka Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe sunulur

Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir.

YURTDIŞI   Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir.

YURTDIŞI   Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması veapostille (özel tasdikname) Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir

YURTDIŞI  Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halenevli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.

Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

YURTDIŞI MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça,Türk Hukukunca taraflar evli sayılır(HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

 • İspanya Danimarka Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları