Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Bireysel ve Kurumsal tüm müvekkillerimizin özellikle ticaret piyasası kaynaklı olarak cari hesap, fatura,çek,bono ve her türlü alacaklarının tahsili ve icra işlemlerinden doğan takip, haciz gibi sair tüm işlemlerini gerçekleştirerek hukuki takibini yapmak amacıyla hizmet vermekteyiz. Ticari hayatın devamı için vazgeçilmez olan alacağın tahsilidir. Bu nedenle alacaklarını hukuksal olarak hızlı ve az masrafla tahsil etmek şirketler için çok önem arzetmektedir. Büromuz bu yükün bir kısmını müvekkillerinin omuzlarından alarak yöneticilerinin kendilerini tamamen ticari faaliyetlere vermelerine yardımcı olacak şekilde durumun hassasiyetle ve ivedilikle harekete geçerek tahsilatın garanti altına alınmasını sağlamayı çalışma prensibi edinmiştir

İcra Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Kambiyo senetleri (çek, senet, poliçe), fatura vs. alacakların icra yoluyla takibi
 • Tüketici hakem heyeti kararlarının yoluyla tahsili
 • Mahkeme ilamları alacaklarının icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Rehinin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi
 • İhtiyati haciz ile icra takibi
 • Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehinin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi
 • Çocuk teslimi icrası
 • Kira alacağına ilişkin icra takibi ve tahliye işlemleri
 • Tahliye kararlarının uygulanması ev ve iş yerinin tahliye edilmesi
 • Taşınır teslimi
 • Haciz icrası, muhafaza işlemleri
 • Taşınmaz ve taşınır satışı
 • Taşınmaz ve taşınır ihalesinde vekillik hizmeti
 • Borçlu-alacaklı arasında protokol düzenlenmesi

İcra Hukuku alanında hizmet verilen davalar

 • Tahliye davası
 • İstirdat davası
 • İstihkak davası
 • Kıymet takdirine itiraz davası
 • Haczedilemezlik itirazı davası
 • İtirazın kaldırılması ve iptali davası
 • Takibin iptali davası
 • İmzaya ve borca itiraz davası
 • Memur muamelesini şikayet davası
 • Usulsüz tebligatın iptali davası
 • Menfi tespit (borçlu olmadığının tespiti) davaları
 • Taahhüdü ihlal davası
 • İhalenin feshi davası
 • Yedi eminliği su istimal davası

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları