Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Müvekkillerimize İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büromuz Kurumsal şirketlere yönelik istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar tüm prosedürü yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirmeleri için çalışmakta ve bu anlamda müvekkillerinin iş hukuku alanında ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayarak çözüme katkıda bulunmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • İş mahkemelerinde davacı ve davalı vekilliği
  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
  • Dava,cevap,delil ve bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi hazırlanması
  • Temyiz ve karar düzeltme dilekçesi hazırlanması
  • İş kazasından dolayı keşif ve tazminat davası sürecinin takibi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında hizmet verilen davalar ve işlemler

  • Hizmet Tespiti davaları
  • Kıdem ve ihbar Tazminatı davaları
  • İşçilik ücret alacağı davaları 
  • İzin ücreti, fazla mesai,kasa tazminatı ve sosyal haklardan kaynaklı alacak davaları
  • İşe iade ve kötü niyet tazminatı davaları 
  • İş kazası ve meslek hastalığı davaları 
  • İş kazasından kaynaklı maddi  ve manevi tazminat
  • İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler ve anlaşmalar
  • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların anlaşma ve dava yoluyla çözümü
  • İş ve Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
  • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
  • İşçi alma ve işten çıkarma sürecinin yürütülmesi

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları