Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Eşya Hukuku alanında Avukatlık

Eşya Hukuku şahısların eşya üzerinde sahip oldukları  haklarını düzenleyen  özel  bir hukuk dalıdır. Bu hakların ve hakimiyetin kuruluşu, sona ermesi, kapsamı ve bu hâkimiyet dolayısıyla kişiler arasındaki söz konusu ilişkiler eşya hukukunun kapsamında değerlendirilir.

Her insanın miktarına bakılmaksızın bir malvarlığı bulunmaktadır. Bu sebeple canlı varlık olan insanlar eşya hukuku ile zaruri olarak tanışmaktadırlar.  Bu sebepledir ki Eşya hukuku kapsamına giren iş ve işlemler oldukça geniş bir yelpazede yer almaktadır.

Eşya hukuku genellikle,kişinin eşya  ile olan ilişkisini ve kişinin eşya üzerinde kurduğu egemenliğinin mahiyetini ve sağlamış olduğu haklarını korumak ve  bu kapsamda aynî hakları, taşınır ve taşınmaz mülkiyeti  ile sınırlı aynî haklar çerçevesinde, rehin haklarını, gayrimenkul mükellefiyetini  ve irtifak haklarını ve bunlara ait egemenliklerin korunmasını amaçlamaktadır.

Eşya üzerindeki hak ve egemenliklerine bir müdahile söz konusu olduğunda hak sahibi kişi korunma ihtiyacı hissedecektir. Bu korunma ihtiyacı mevzuatlar aracılığıyla öngörülen düzenlemelerle giderilmeye çalışılır. Nitekim kişinin yaşam hakkından sonra ilk sırada önem arz eden malvarlığı hakları ,mevzuatlar çerçevesinde kendisine sıkı suretle korunma alanı bulmuştur. Genellikle bu koruma Tapu iptal ve tescil, men'i müdahale davaları, Geçit hakkı davaları, Haksız işgal Ecrimisil davaları, Tespit davaları, Şufa davaları, Tahliye davaları, İzale-i şuyu davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, Kira tespit davaları, Zarar tespit davaları ile sağlanılmaktadır.

Eşya hukukuna ilişkin bu tür davalar ve işlemler uzun süreçlere konu olabilen, sürekli takip ve hızlı müdahile ihtiyacı güden işlemlerdir. Eşya Hukuku üzerine hassasiyetle düşülmesini gerektiren bir hukuk dalı olması nedeniyle, hak sahibi kişilerin bu hususlarda uzman avukatlardan hukuki destek almaları önem arz etmektedir. Zira yatırımın ya da mülkiyetin hangi ölçekte olduğuna bakılmaksızın her yatırımcı ya da malik için önemli olan haklarının zamanında ve doğru yöntemlerle güvence altına alınması ve gerekli işleme özgü tetkiklerin yerinde yapılmasıdır.Eşya hukuku alanında avukatlık ileride daha fazla zarar görülmemesi için önleyici hukukun en fazla kullanıldığı alandır.Şöyle ki kişiler arasında sözleşmelerin düzenlenmesi ileride yaşanabilecek bir ihtilafın kısa sürede en az zararla sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Adana ilinde faaliyet gösteren büromuz, müvekkillerinin bu gibi hassasiyetlerini gözeterek, gerek tapu kayıtlarında hakların tesisi ve takyidatların tespiti, gerekse ilgili haklar aleyhine açılan ya da açılmak istenen davaların takibi konularında çalışmaktadır. Büromuz mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında hukuki destek hizmeti vermektedir.

Av.Aytaç ER

08.02.2016

İletişim :  0532 113 1508

 

Adres: Reşatbey Mah. Turhan Cemal Beriker Bul. Türkkuşu Cd.Günep Panorama İş Merkezi B Blok Kat:8 No:801 Seyhan/ADANA

Eşya Hukuku alanında Avukatlık konu başlıklı Makale Av.Aytaç ER tarafından üretilmiştir.

Yazılı iznim alınmadan ve kaynak gösterilmeden makale bir başka internet sitesinde ya da bir başka mecrada yayınlanmaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İzinsiz şekilde kopyalama, çoğaltma veya yayın yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları