Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Lawyer-Briefcase

Her türlü Davalar

Müvekkillerimizin şahsi veya ticari ilişkilerinden kaynaklanan leh veya aleyhlerindeki, açılmış veya açılacak davalar Hukuk büromuz bünyesindeki çalışma alanlarında uzman avukatlar aracılığıyla takip edilmekte ve maksimum verimlilikle sonuçlandırılması sağlanmaktadır. Davaların takibi ve sonuçlandırılması sürecinde hukukun ve teknolojinin her türlü imkanlarından yararlanılmaktadır.

data_management

İcra ve İflas Takipleri

Şahsi ve ticari ilişkilerden kaynaklanabilecek icra ve iflas takipleri, Hukuk büromuz bünyesindeki uzman avukatlar ve yetkili yardımcı personellerimiz aracılığıyla takip edilmekte ve takiplerin en etkin biçimde çözümlenmesi sağlanmaktadır.

Müvekkil haklarının temini ve alacaklarının tahsili sürecinin en kısa zamana indirilebilmesi için hukukun ve teknolojinin her türlü imkanlarından yararlanılmaktadır. 

Dosya takiplerinde müvekkil ile alacağın tahsili noktasında başlanğıçta ve süreçte her zaman karşılıklı görüşme halinde olunmakta, her türlü sulh protokolünde müvekkilin rızası alınmaktadır.

 references 

Anlaşmalar/Uzlaşmalar

Dava veya icra takibi aşamasında olan veya henüz bu aşamaya gelmemiş fakat gelmek üzere olan ihtilafların, davadan / takipten önce veya sonra, hukuka ve müvekkil yararına en uygun biçimde anlaşmayla/uzlaşmayla sonuçlandırılması amacıyla, karşı tarafla görüşmeler, toplantılar yapılması ve bu suretle bir uzlaşma zemini oluşturarak ihtilafın sulhen sona erdirilmesi hizmetidir.

İnsan ilişkilerinde geçmişten gelen alışkanlıklar ve insan ilişkilerinin doğurduğu durumlar göz önüne alınarak müvekkilerin talepleri doğrultusunda hukuki işlemler başlamadan yine müvekkillerin istek ve talepleri ölçütünde 3.kişilerle görüşülmesi ve müvekkil tarafından talep edilen husus noktasında müvekkilin isteği doğrultusunda anlaşma sağlanmasıdır.

icon_Telephone

Danışmanlık

Özellikle yurtdışında yaşayan müvekkiler tarafından Adana'da olan taşınmazlarının kontrolü, kiracıları ile ilişkileri, vergilerin ödenmesi ve tüm hukuki işlemlerin yapılabilmesi noktasında Taşınmaz Hukuku alanında müvekkilere hukuki destek verilmektedir.

Yine İcra İhaleleri veya bankalarca düzenlenen taşınmaz,taşınırlara dair ihalelere ilişkin olarak taşınmazın değerinin tespiti, bilirkişilerce raporlandırılmasının yapılması,emsal araştırmaların yapılması yine İcra dosyasına ilişkin olarak satış süreci ile ilgili hukuki prosedürlerin kontrol edilmesi ile birlikte yine müvekkil adına ihaleye katılmak ve müvekkilin talep ettiği ölçüde ihalelerin sonuçlandırılması alanında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bir başka danışmanlık hizmetimiz ise özellikle ortaklar arasında ihtilafa sebep olan miras paylarının sulh ile paylaştırılması, intikal işlemlerinin yapılması bu süreçte her türlü protokolün düzenlenmesi, vergilerin ve beyannamelerin verilmesi ve nihayetinde tapuda intikal işlemlerinin yapılmasına kadar tüm süreçte müvekkilere danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yine yabancılar tarafından edinilmiş ve edinilecek olan taşınmazlara dair tapu devir ve intikal işlemlerinin yapılması bu süreçte mahkemelerce mirasçılık belgelerinin temini, Belediyelerde emlak beyannamelerinin verilmesi, intikal işlemlerinin yapılması, tercüme ve yine apostil işlemlerinin yapılması gibi tüm sürece dair hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları