Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Books 1

Hukuki Danışmanlık

Günlük hayatımızda karşılaşılan ve hukuki yardım gerektiren her türlü konu veya sözleşmenin; ileride ihtilafa düşülmeyecek şekilde, anlaşılabilir, açık ve net düzenlenmesi, veya ihtilafa düşüldüğünde işin hakkaniyete ve hukuka uygun şekilde düzenlenerek baştan müvekkil lehine avantaj sağlanması amacıyla telefon, e-posta ve sair iletişim araçlarıyla sözlü veya yazılı olarak sunduğumuz hizmetlerimizdir.

Hukuki Danışmanlık hizmetlerimizin ana amacı, müvekkillerimizin işlemlerinin hukuka uygun olmasını sağlama ve hukuka uygunluk çerçevesinde müvekkilin hak ve menfaatlerini koruma, ileride ortaya çıkması muhtemel ihtilafların da dava veya icra takibi aşamasına gelmeden tespit edilmesi ve önlenmesidir.

Bu anlamda, özellikle Aile Hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, icra ve iflas hukuku, ceza hukuku, miras hukuku gibi özel uzmanlık gerektiren konularda sürekli danışmanlık hizmetleri ifa etmiş avukatlardan oluşan hukuk büromuz, hukuki danışmanlık hizmetlerinin gerekliliğine ve önceliğine inanmaktadır.

Bu amaçla müvekkillerimizin işlerinin ve uygulamalarının daha baştan hukuka uygun ve doğru yapılması ile ilgili müvekkillere ve çalışanlarına veya bu konularda talepte bulunan iş yerlerine talep halinde eğitimlerde verilmektedir.

 Books 2 (1) 

Her Türlü Sözleşmeler

Gündelik hayatta veya ticari faaliyetler esnasında karşılaşılan hukuki risklerin en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması, iyi hazırlanmış ve etkin hukuki korumayı sağlayan sözleşmeler ile mümkün olabilir. İyi ve müvekkil menfaatlerine göre hazırlanmış bir sözleşme, sözleşmenin tarafları arasında ihtilaf çıkma riskini en aza indirdiği gibi, taraflar arasında meydana gelebilecek ihtilafların doğru biçimde çözümünde de etkilidir. Dolayısıyla ileride ihtilaf çıkma ihtimali bulunan hukuki ilişkilerin sözleşmeye bağlanması, bu tür hukuki iş ve ilişkilerin güvenle gerçekleştirilmesine vesile olacak; bu iş ve ilişkiler nedeniyle ileride ihtilaf çıkma ihtimalini en aza indirecektir. Çıkabilecek ihtilaflar dikkate alınarak, hukuki yardım ile detaylı hazırlanmış olan sözleşmeler en iyi hukuki korumayı ve en doğru çözümü sağlayacaktır.

Evlilik sözleşmesi, Kat karşılığı İnşaat sözleşmesi, Ticari sözleşmeler, boşanma sözleşmeleri, Ticari Şirket devri, komisyon sözleşmesi gibi bir çok sözleşme konusunda hukuk büromuz tarafından gerekli tüm hukuki yardımı sunulmaktadır.

 Partnership256 

Güvence Sağlanması - Teminatlandırma

Hukuki ilişki ve işlemler nedeniyle sahip olunacak hak ve alacakların güvence altına alınması yani teminatlandırılması, hukuki riski en aza indirmek için başvurulacak araçlardan biridir. Hukuki ilişkide tamamen haklı olunsa veya alacağın varlığı hiç tartışmasız olsa dahi, hak veya alacak ancak uygun ve yeterli teminatlandırma ile güvencede olacaktır.

Hukuk büromuz müvekkillerinin her türlü 3.kişilerle olan ilişkilerinde hak ve alacakların niteliğine uygun ve hukuken geçerli yöntemlerle hak ve menfaatlerinin güvence altına alınması, teminatlandırılması konusunda hukuki destek vermektedir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları