Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

İşçi ve İşveren Avukatlığı

Bilindiği üzere İş Hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. İşveren ile işçi arasındaki hak ve yükümlülükler İş Kanunu çerçevesinde korunur. İş hukuku hem işçi hem de işveren tarafından iyi şekilde bilinmesi gereken bir hukuk alanıdır.

Günümüz çalışma hayatına baktığımıza, çalışma hakkı, yalnız bir işçi hakkı değil, temel bir insan hakkı olarak değerlendirilmektedir. Konu bu yönden ele alındığında çalışma hakkının korunması sosyal barış açısından da önem taşımaktadır. Çalışanlar hiçbir sebep gösterilmeksizin işten çıkarılıyor ve geçerli nedenle yapılmayan fesihler sonrasında işverenler herhangi bir yaptırıma maruz bırakılmıyorsa veya işçilerin haksız yere açmış oldukları davalar sonucunda işverenlerin ekonomik durumu zedelenebilme tehlikesiyle karşılaşıyor ise toplumsal düzenin korunması ve huzurun sağlanması da o kadar güç olacaktır.

İş Hukuku konusunda bilgisi olmayan işverenler genellikle iş kanununun işçiyi koruyan yapısı sebebi ile iş aktinin feshi halinde işçiler tarafından açılan iş davalarına muhatap olmaktadır. Halbuki iş ilişkisinde iş sözleşmesini fesheden işveren, yetkisi kapsamındaki yasal hakkını kullanırken, keyfi davranmamalı, işçilerin haklarını zedeleyecek davranışlar içine girmemeli, işletmesel kararı alırken dürüst olmalıdır. Bu hususlara riayet edilmemesi dolayısıyla iş mahkemeleri tarafından verilen kararlar bazen işveren açısından ağır sonuçlar doğurmaktadır. Konuyu işçi açısından da değerlendirdiğimiz de işveren karşısında maddi olarak güçsüz olan işçinin de haklarının işveren tarafından ihlal edilmemesi, işçinin hakkının verilmesi, verilmemesi halinde de işçinin hakkının temini için dava açması gerekmektedir.

İş Hukuku hem işveren açısından hem de işçi açısından önemli olup üzerinde hassasiyetle durulması gerektirir nitelikte bir hukuk dalıdır. Bu nedenle kişilerin iş ilişkisi dolayısıyla ihtilafa düşmüş olduğu süreç içeresinde, hukuki destek almamaları durumunda hak kayıplarına uğrayacakları yadsınamaz bir gerçektir. Nitekim   ülkemizde iş hukukuna ilişkin davalar uzun sürebilmekte ve bu süreç hem işçi hem de işveren açısından çok yorucu bir süreç olabilmektedir. Bu nedenle de ihtilaf  süreci içerisinde doğru ve zamanında müdahale çok önemli bir rol oynadığı gibi  işçi ve işverenlerin, İş Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatların  yardım ve desteği  ile  haklarını aramaları  gerekmektedir.

Adana ilinin sanayi ve ticaret merkezi olması sebebiyle işçi ve işveren arasındaki münasebet diğer illere nazaran oldukça fazladır. Bu sebeple taraflar arasında çıkan ihtilaflarında fazla bulunması doğal bir sonuçtur. Nitekim İş Mahkemelerinin yoğunluğu ve çokluğu bizlere bu verileri  vermektedir. Bu sebeple işçi ve işveren Avukatlığı son derece yoğun faaliyet gerektiren hukuk dalıdır.

İşçi Avukatlığının yanında aynı zamanda işveren avukatlığı ve yine düzenli sözleşme ile şirket Avukatlığı hizmeti veren büromuz müvekkillerin haklarını dava yoluna gidilmeden önce önleyici hukuk faaliyetleri ile daha kısa ve ekonomik olarak çözüme kavuşturmakta mümkün olmadığı evrede ise dava yolunda vekillik hizmetine devam etmektedir.

Adana’da iş hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk büromuz, işçinin  sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması, aydınlatılması ve zararlarının tazmin edilmesi hususlarında işçilere hak kaybına uğramamaları ve mağdur olmamaları  için süreç içerisinde hem danışmanlık hizmeti hem de vekillik hizmeti vermektedir. Ayrıca işverenlere karşı her türlü işçi ile hukuki ihtilafta danışmanlık hizmeti verilmesi ve haksız nedenlerle  açılan davalarda da işverenleri mahkemeler önünde temsil etmekte  ve onlara hukuki destek sağlamaktadır.

İşçilerin hak ve alacaklarının öncelikle hukuki yollara başvurulmadan işverenlerce ödenmesi ve yine işveren açısından işçilerin haksız taleplerine karşı uzlaşma ile ihtilafların çözümlenmesi temennisiyle iyi günler dileriz…

Av.Aytaç ER

05.07.2016

İletişim :   0532 113 1508

Adres: Reşatbey Mah. Turhan Cemal Beriker Bul. Türkkuşu Cd.Günep Panorama İş Merkezi B Blok Kat:8 No:801 Seyhan/ADANA

İşçi ve İşveren Avukatlığı konu başlıklı Makale Av.Aytaç ER tarafından üretilmiştir.

Yazılı iznim alınmadan ve kaynak gösterilmeden makale bir başka internet sitesinde ya da bir başka mecrada yayınlanmaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İzinsiz şekilde kopyalama, çoğaltma veya yayın yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları