Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

ŞİRKET STRATEJİLERİNDE ALACAK PLANLAMASI VE YÖNETİMİ

Sanayi ve Ticaretin yoğun olduğu Çukurova gibi bölgelerde şirketlerin kısa ve uzun vadede büyüme endeksli stratejilerle öncelikle ayakta kalma daha sonrasında büyümeye yönelik hamleler yapmaları kaçınılmaz bir hal almıştır. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile birlikte aynı sektörde yüzlerce şirket ile yoğun bir rekabet içerisinde olunan  ticari hayatta teknolojik yeniliklerden geri kalan şirketlerin zamanla yok olacakları aşikardır.

 

Bu süreçte şirketlerin üretimden daha çok, üretimi satışa arz edebilme, pazarlama ve geliştirme konularında teknolojiyle entegre olarak sosyal medya hesapları ile yazılı ve görsel medyanın etkin ve doğru planlamayla yönetilmesi şirketlerin amaçladıkları sonuca varma kabiliyetlerini arttıracaktır.

 

Satış süreci ve sonrasında şirketler için en önemli unsur, gelir-gider dengesi gözetilerek büyüme hacmi doğrultusunda hızlı ve sorunsuz bir alacak tahsil politikası izlenmesidir.

Özellikle büyüme ve şubeleşme hedefi olan işletmelerin ticari hayatlarında sadece satış yapmaktan öte, alacağın garanti altına alınması yönünde kıymetli evraklar alması (Çek,Senet,İpotek) ticari hayatın kaçınılmaz bir hali olmuştur.

 

Bu süreçte satış sonrası alınan kıymetli evrakların geçerli evraklar olup olmadığı, kıymetli evraklarda eksik unsurların tespiti hususlarında şirket yetkililerinin hukuki bilgi eksikliğinden kaynaklı olarak tahsilatların hukuki yollar ile yapılması zaman zaman  mümkün olamamaktadır.

 

Konuyu irdelemek gerekirse bir mal alışverişi karşılığında mal verilen kişi ya da şirketten çek yada senet alındığında, alınan kıymetli evrakın kambiyo vasfına haiz olup olmadığı, kıymetli evrakın zorunlu unsurlarının neler olduğu bilinmek zorundadır. Yine keşide yeri, düzenleme tarihi, vade tarihi, senedin malen verilip verilmediği, faturasının olup olmadığı, ciro silsilesinin nasıl oluşacağı gibi bir çok konuda bilgi eksikliği olan işletme sahipleri eksik ve hatalı kıymetli evraklar düzenleyerek alacağın takibini imkansız hale sokmaktadırlar.

 

Konuya ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret odalarının ve meslek kuruluşlarının, bu konularda işletmelere yönelik bilgilendirme ve eğitim seminerleri düzenlemesi, broşürler dağıtması, yazılı ve görsel basında uyarılarda bulunması gerektiği ortadadır.

 

Bu nedenlerle küçük ya da büyük tüm işletmelerin kıymetli evrak ile mal alışverişinde ya da alacağa ilişkin yapılan sözleşmelerin düzenlenmesinde mutlaka hukuki destek almaları gerekmektedir. İlerleyen süreçlerde vadesi gelen alacağın tahsil edilememesi durumunda Cebri İcra aşamasında kıymetli evrakın ya da sözleşmenin geçersizliği durumunu ortadan kaldıracaktır.

 

Şüphesiz ki işletmeler için alacakların hızlı ve planlı tahsili nakit akışı açısından büyük önem arz etmektedir. Alacağını hızlı ve planlı bir şekilde tahsil edemeyen işletmeler zaman kaybetmeden hukuki yollara başvuruda bulunarak alacağın tahsiline geçmek zorundadır. Zira alacağın tahsilinde borçlunun keyfiyetinin beklenmesi kısa vadede olmasa da şirketin nakit akışını kesecek ve kar marjında düşmeye sebep olacaktır.

Uzun vadede ise alacağını kısa sürede tahsil edemeyen şirketlerin mal alışverişinde bulunduğu daha büyük şirketlere karşı ticari itibarı zedelenecek ve kredisi düşecek; bunun yanında bankalarla ilişkilerin bozulmasına kredi,çek,pos cihazı kullanımının engellenmesine kadar neden olabilecek bir süreç söz konusu olabilecektir. Yine bu doğrultuda personel maaşlarının ödenememesi,iş gücü kaybı neticesinde şirketin küçülmesi ya da kapatılmasına giden bir süreç doğabilecektir.

 

Sonuç olarak alacaklarını hızlı ve planlı bir şekilde tahsil edemeyen bir işletmenin kısa vadede kar marjı düşecek uzun vadede ise ticari itibarı ve ticari hayatı her gün gerileyerek ya küçülmeye gidecek ya da ticareti terk ile neticelenecektir.

 

Bu doğrultuda öncelikle işletmelerin mali takibini yapan yetkililerin, alacakların gününde tahsili için takibini planlı bir şekilde yapması gereklidir. Devamında ise vadesinde tahsil edilemeyen alacakların, Cebri İcra yoluna zaman kaybetmeden başvurulması ile tahsili ticari hayatın gerekliliğidir.

 

İşletmenin alacaklarının hızlı ve planlı tahsili yöntemleri:

  • Alacaklardan sorumlu personeli belirleyin ve personeli eğitin.
  • Alacakların tahsili sürecinde hukuki destek alın.
  • Teknolojiden Faydalanın, ticari işletmenize uygun programlar kullanın.
  • Gelen tahsilatları ve faturaları düzenli kaydedin, sınıflandırın.
  • Alacak tahsili ile ilgili taraflarla(Borçlu,Bankacı,Muhasebeci, Avukat) süreçte etkin ve planlı bilgi alışverişinde bulunun.
  • Müşterilerin tahsilat konusunda davranışlarını not alın ve müşteriye uygun alacak politikası uygulayın.
  • Alacakların tahsili sürecinde şirketin hedefleri, kârlılık ve verimlilik ilkesinin temeli, nakit akışı olup tüm bu sürecin yönetiminde bu bilinç ile hareket edin.

Özel ve iş yaşamınızda alacaklarınızı hukuki yollara başvurmadan

                                            uzlaşma ile tahsil edebilmeniz temennisiyle iyi günler dileriz…

 

Av.Aytaç ER

Reşatbey Mah. Türkkuşu Cd.Günep Panorama İş Merkezi B Blok No:801 Seyhan/ADANA

İş Tel: 0 322 458 4432 Gsm : 0 532 346 6044 Web: www.avaytacer.com Mail : İnfo@avaytacer.com

Şirket Stratejilerinde Alacak Planlaması Ve Yönetimi konu başlıklı Makale Av.Aytaç ER tarafından

İş'te Life Adana Dergisinde yayınlanmak üzere 02.10.2017 tarihinde kaleme alınmıştır.

Yazılı iznim alınmadan ve kaynak gösterilmeden makale bir başka internet sitesinde ya da bir başka mecrada yayınlanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İzinsiz şekilde kopyalama, çoğaltma veya yayın yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları