Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                            İpoteğin Kaldırılması Talebidir

 

........... İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                                  ........................

İPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN BORÇLU

 

VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER                                                                     Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

ALACAKLI

 

KONU

İpoteğin Kaldırılması Talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim, alacaklıya aralarındaki ticari ilişkide teminat olmak üzere ....... tarihli sözleşme gereği  ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mevkii, ....... Ada, ....... Parseldeki İş hanında bulunan 117, 123, 165 ve 189 nolu bağımsız bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilim aleyhine, ....... tarihinde .......nün ....... esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.

 

2-Müvekkilim tarafından alacaklıya takip borcunun tamamını ....... tarihinde ödemiştir. Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.

 

3-Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER

İcra ve İflas Kanunu, 4721 s. MK. ve ilgili mevzuat

DELİLLER

İcra Dosyası, Tapu Kayıtları ve sair her türlü kanıt

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin kaldırılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

BORÇLU VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER 

(2004 s. İİK. m. 153)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları