Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                     ............................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALILAR

 

KONU

Kat Maliki Kurulu Olarak Alınan Haksız ve Yersiz Karardan Ötürü davalıların Uyarılması Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim ile davalılar ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın maliki ve paydaşıdırlar.

 

Davalılar Kat Malikleri Kurulu olarak ../../.... tarihinde anagayrimenkulün ortak yerlerinden olan bahçeye ........ yapmaya karar vermişlerdir.

 

Yapılması planlanan bu ...........'dan sadece birkaç kat maliki faydalanacaktır. Diğer kat maliklerinin bundan faydalanması mümkün olmadığından yapılmasına karar verilen bu ........... gereksizdir.

 

Müvekkilimin karşı çıkmasına rağmen bu karar alındığından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER

Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER

Tapu Kaydı, Kat malikleri Kurulu Kararı, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal ve takdiri delil.

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle davalılara almış oldukları karar nedeniyle gerekli uyarının yapılmasına, yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(634 s. KMK. m. 19, 30, 32) (4721 s. MK. m. 683, 688)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları