Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                     ............................

DAVACILAR

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

Ortak Yere zarar veren davalıdan .........-TL'nin Tazmini Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR

Müvekkillerim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda ... nolu bağımsız bölümün malikidir.

 

Davalı diğer kat maliklerin izni olmadan ve hiçbir haklı sebebe dayanmadan ../../.... tarihinde ortak yerlerden olan .........'yı yıkmıştır. Bu nedenle meydana gelen zarar ...........-TL'dir.

 

Davalıya vermiş olduğu tazmin etmesi için yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine ......... Noterliğinden ../../.... tarih ve ..... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı vermiş olduğu zararı tazmin etmemiştir.

 

Bu nedenlerle ..........-TL'nin tazmini için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER

Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle davalının ortak yerlerden .........'yı yıkarak ...........-TL zarara sebep olan davacıdan bu paranın ../../.... tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACILAR VEKİLİ

 

(634 s. KMK. m. 16) (818 s. BK. m. 41) (4721 s. MK. m. 683, 688, 737)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları