Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                     ............................

DAVACI

A

VEKİLİ

V

DAVALI

B

 

DAVA KONUSU

Tenkis davasıdır.

OLAYLAR

İlişik veraset ilamından anlaşılacağı üzere müvekkilim, …..............'nın mirasçısıdır.

 

25.02.2007 tarihinde açılan usulüne uygun vasiyetname ile muris tüm mirasını sağ iken çok sevdiği ve ayrıcalık tanıdığı müvekkilin kardeşi B’ ye bırakmıştır.

 

Vasiyetname ile müvekkilin mahfuz hissesi aşılmıştır. Bu nedenle dava açma gereği sözkonusu olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER

Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Tereke dosyası, veraset belgesi, tapu kaydı, vasiyetname ve sair deliller.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle mahfuz hisseyi aşan vasiyetnamenin tenkisine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

DAVACI AVUKATI

 

EK

Onanmış vekaletname örneği.

(4721 s. MK. m. 506, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 571, 576) (1086 s. HUMK. m. 11)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları