Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Adam öldürme, adam öldürmeye tam teşebbüs - Esas Hakkında Savunma Dilekçesi

Esas Hakkında Savunma Dilekçesi
Dosya Esas No: …/…
Duruşma Günü: …/…/…
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
ADANA 
ESAS HAKKINDA
SAVUNMA YAPAN SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : Adam öldürme, adam öldürmeye tam teşebbüs
SUÇ TARİHİ : …/…/…
TALEP KONUSU : Esas hakkında savunmalarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine, diğer sanıkların mahkûmiyetine karar verilmesi dileğidir.
SAVUNMALARIMIZ :
1- İddia makamının esas hakkındaki mütalâasına katılmıyoruz. …/…/… tarihinde Çayırlı İlçesi Büyükyayla Köyünde tanık S. Y. ile çobanlık yapmaları nedeni ile köyün hayvanlarını merada otlattıkları sırada, RG’nin, müvekkilime “A. koyduğumun çocuğu siz görürüsünüz” deyip, kuzuları alarak köye dönüp, amcası B. ve abisi Z. G. ile birlikte ve silahlanarak, müvekkil ve Selahattin’in hayvan otlattığı meraya gelerek, hakarete yeniden başlamışlar daha sonra da saldırıya geçmişler.
2- Müvekkilime R. G.’nin nişan alıp ateş açması sonucu sol bileğinden ve elinden yaralanmış, bu sırada Z.’nin ise elindeki sopayı müvekkilimin sol omzuna, sol koluna vurması sonucu, müvekkilim sopa ile de yaralanmış ve kendisine ateş edildiğinde, kendisini savunmak için müvekkilim sağ eli ile çıkardığı bıçağını bu saldırılarını def etmek için ölen Z. G.’ye hedef gözetmeksizin sallamıştır. Bu durum meşru müdafaadır.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle esas hakkındaki savunmalarımızın kabulü ile müvekkilimin 5237 sayılı TCK 25. ya da 27/2 maddesindeki meşru müdafaa halinde bulunması nedeni ile cezalandırılmasına yer olmadığına ve tahliyesine, müvekkilimi öldürmeye kastederek ateş açıp yaralayan sanık RG’nin adam öldürmeye tam teşebbüsten yani 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 448, 62, sanık B.’nin de ateş açma sırasında mermi vermesi nedeni ile adam öldürmeye tam teşebbüs suçuna fer’i olarak iştirak sureti ile katılmaktan Türk Ceza Kanunu 448, 62, 65. maddelerinden cezalandırılmalarına, müvekkilim bu olaydan zarar gördüğünden aynı zamanda müvekkilimin müdahilliğine karar verilmesini, mahkeme tecziye görüşünde ise müvekkil sanık lehine lehe mevzuatın uygulanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Sanık Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları