Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Ağır Ceza Mahkemesi Bulunmayan İlçede Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi
Dosya Esas: …/…
ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
Gönderilmek Üzere
ÜZÜMLÜ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
TUTUKLAMAYA
İTİRAZ EDEN (SANIK) : Adı ve Soyadı, TC. Kimlik No
Adres
MÜDAFİİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
İTİRAZ OLUNAN KARAR : Üzümlü Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve … Sayılı tutuklama kararı.
TALEP KONUSU : Tutuklama kararına ilişkin itirazlarımızın sunulması dileğidir.
İTİRAZ SEBEPLERİ :
1- Sanık müvekkilin kaçması ihtimal dâhilinde olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştır. Ancak, bu karar yerinde değildir. Şöyle ki; sanık müvekkilin kaçması düşünülemez. Çünkü devamlı bir ikametgâhı bulunmaktadır.
2- Öte yandan bütün deliller de toplanmıştır. Bunları olumsuz etkilemesi de düşünülemez. Tutukluluk halinin devamı psikolojisini etkileyecek ileriki hayatında olumsuzluklara sebep olacaktır.
HUKUKİ NEDENLER : CMK. md. 104 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen sebeplerden ötürü, sanık müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması için, Üzümlü İlçesi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen .../.../... tarih ve ... sayılı tutuklama kararının kaldırılarak salıverilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Tutuklamaya
İtiraz eden sanık müdafii
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları