Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Duruşmada Verilen Tutukluluk Halinin Devamına İlişkin Ara Karara İtiraz Dilekçesi
Dosya Esas: …/…
ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
Gönderilmek Üzere
ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

TUTUKLAMAYA
İTİRAZ EDEN (SANIK) : Adı ve Soyadı, TC. Kimlik No
Adres
MÜDAFİİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
İTİRAZ OLUNAN KARAR : ADANA Ağır Ceza Mahkemesinin …/…/… tarihli tutukluluk halinin devamına ilişkin ara kararı
TALEP KONUSU : Tutuklama kararına ilişkin itirazlarımızın sunulması dileğidir.
İTİRAZ SEBEPLERİ :
1- Sanık müvekkilin kaçması ihtimal dâhilinde olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştır. Ancak, bu karar yerinde değildir. Şöyle ki; sanık müvekkilin kaçması düşünülemez. Çünkü devamlı bir ikametgâhı bulunmaktadır. Fatih Lisesi birinci sınıf öğrencisidir. Ayrıca geçmişteki ahlaki, sosyal yaşantısı da kaçma ihtimalini düşündüremeyecek derecede ortadadır.
2- Öte yandan bütün deliller de toplanmıştır. Bunları olumsuz etkilemesi de düşünülemez. Tutukluluk halinin devamı psikolojisini etkileyecek ileriki hayatında olumsuzluklara sebep olacaktır.
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 104, 108 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen sebeplerden ötürü, sanık olan müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması için, hakkında verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin .../.../... tarihli ara kararının kaldırılarak salıverilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Tutuklamaya
İtiraz eden sanık müdafii
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları