Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Temyize Cevap Dilekçesi
Dosya Esas No: .../...
Dosya Karar No: .../...


YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
SULH CEZA MAHKEMESİNE


ERZİNCAN
TEMYİZE CEVAP VEREN
SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : Hakaret
TALEP KONUSU : İddia makamının temyiz talebine cevaplarımızın kabulü iş bu hükmün onanmasına karar verilmesi dileğidir.
TEMYİZ NEDENLERİ :
1- İddia makamının temyiz talebi usul ve yasaya aykırıdır. Çünkü 05.07.2005 tarihinde müştekinin balkonuna taktığı demirlerin 12.07.2005 günü müvekkil tarafından sökülmüş olması nedeni ile müşteki, mala zarar vermekten ve kendisine 05.07.2005 günü sanık tarafından hakaret edildiği iddiaları ile 13.07.2005 günü Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/.... Hz. no.lu dosyası ile şikâyette bulunmuş ve bu şikâyetinden 14.07.2005 de vazgeçtiği halde aynı İddia Makamınca mala zarar vermekten kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş fakat 05.07.2005 tarihinde olduğu iddia edilen hakaret suçlaması nedeni ile Kamu Davası açılmış olduğu için Mahkemenin 14.07.2005 tarihinde müşteki tarafından şikâyetten vazgeçilmesi nedeni ile bu davada düşme kararı verilmesi dosya kapsamına, usul ve yasaya uygundur.
2- Çünkü 14.07.2005 günü müşteki Hamide’nin 2005/.... Hz. no.lu dosyasında yaptığı şikâyet şüpheli A. K. hakkında olup, bu şikâyet idari para cezası ile neticelendirilmiştir. 14.07.2005 günü taraflar arasında herhangi bir hakaret olayı olduğu iddia edilmemiş, 05.07.2005 tarihindeki balkon demirlerinin takılması esnasındaki hakaret olayı ikinci kere Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/.... no.lu hazırlık dosya-sında yeniden şikâyete konu ettirilmiştir. Mahkemece yapılan yargılamada da taraflar arasında 14.07.2005 günü herhangi bir hakaret olayı, tartışma yaşanmadığı ve iddia edilen tartışma olayının, demirlerin takılma tarihi olan 05.07.2005 günü olduğu tespit edilmiştir.
3- Müştekinin 05.07.2005 tarihli olaya ilişkin de Erzincan Cumhuriyet Başsavcılı-ğının 2005/.... no.lu hazırlık dosyasında ifadesine ve şikâyetine rağmen ve daha sonrada tüm suçlamalarından, 2005/....  no.lu hazırlık dosyasından vazgeçtiği halde aynı olay nedeni ile müvekkilimin iki kere soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulması yerinde değildir. Bu bakımdan Mahkemece verilen hüküm usul ve yasaya uygundur. Zaten İddia Makamı da iş bu kararı temyiz etmiş ise de müştekinin mala zarar verme suçu ile ilgili şikâyetinden vazgeçmesi, daha sonraki hakaret sebebi ile bulunduğu şikâyete sirayet etmez şeklindeki temyiz gerekçesi soyut ve suçlamaya konu hakaret hakkında hiçbir bilgi vermeden hakareti kabul etmesi, olayları takdirde yanılgıya düştüğünü göstermektedir.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle temyize cevaplarımızın kabulü ile işbu hükmün onan-masına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Sanık vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları