Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi
Soruşturma: …/…
Karar: …/…
ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek Üzere
ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İTİRAZ EDEN
(MÜŞTEKİ) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı (Açık Kimliği)
Adres
SUÇ : Muarazanın önlenmesi
SUÇ TARİHİ : …/…/…
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda numarası yazılı dosyada şüpheliler hakkında yaptığımız şikâyet hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı …/.../… tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir. Verilen bu kararın tarafıma tebliğinden itibaren 15 günlük kanuni süresi içinde itiraz ediyorum.
2- Ermerkez isimli işyeriyle aynı sokakta bulunuyoruz. Söz konusu işyerine ait elektrik jeneratörü çalıştırıldığında çok fazla ses çıkarmakta ve bu ses nedeniyle aşırı derecede rahatsız olmaktayız. Konunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara müracaat ettik. Fakat görevli kurumların hiç biri bu konuyu araştırmadı. Masa başında düzenlendiği belli olan bir evrakla işin yapıldığı gerekçesiyle tarafımıza bilgi verildi. Fakat bu rahatsızlık veren konu çözümlenmedi.
3- Savcılığın takipsizlik kararında belirtildiği gibi ayrıntılı ve ölçüm sonuçlarını gösteren bir raporda mevcut değildir. Sadece iki memur tarafından imzalanan ve içeriğinde ölçüm sonucunu gösteren en azından şikâyet sonucu yapılan ölçümle şikâyetten sonra işyerinin düzelttim dediği zamandan sonra yapılan ölçümleri mukayese eder şekilde bir raporda mevcut değildir.
4- Ayrıca söz konusu jeneratör proje dışında bir yere yapılmıştır. Oradaki çöp yeri de proje dışındadır. Bu iki yerde imara göre iki yapı arasında bulunması zorunlu olan 3 metrelik kısımlarda yer almaktadır. Bu hususlarda yetkililere bildirilmesine rağmen bu konuda da gerekli araştırma ve inceleme yapılmamış ve mağduriyet giderilmemiştir.
5- Ayrıca jeneratörün gücü çok yüksek olduğundan aşırı derecede gürültü çıkarmaktadır. Bu gürültü izolasyonla da giderilmesi mümkün değildir. Ancak jeneratörün yerinin değiştirilmesi ve kapalı yere alınması gerekir. Fakat bu hususta yetkililerce incelenmedi. Buna rağmen Savcılık makamı da bu konuyu incelememiştir. Bu nedenle takipsizlik kararına itiraz ediyorum.
6- Yine aynı sokakta sokağın her iki tarafına da araçlar park etmekte ve mahalle sakini olarak bizim gelip geçmemize engel olmaktadır. Bunu Erzincan halkından istisnasız herkes bilmektedir. Hal böyle iken delil bulunamadığından bahisle şikâyet konusunda takipsizlik kararı verilmesi de dosya kapsamına ve oluşa aykırıdır.
7- Konuya ilişkin olarak delil mahiyetinde fotoğrafları dosyaya ibraz ediyorum. Konunun araştırılarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararının kaldırılması için makamınıza müracaat etmek gerekmiştir
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 173 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 30.10.2006 tarih ve 2006/4394–2485 sor-Kar. Sayılı dosyasıyla verdiği takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur. …/…/…

Müşteki
Adı ve Soyadı
İmza
EKİ: Fotoğraf ve dilekçe örnekleri

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları