Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Tahkikatın Genişletilmesi İstemi Dilekçesi

Tahkikatın Genişletilmesi İstemi Dilekçesi
Dosya Esas: .../...
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
ADANA
TAHKİKATIN
GENİŞLETİLMESİNİ
İSTEYEN SANIK : Adı ve Soyadı, TC. Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
MÜDAHİL : Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Tahkikatın genişletilmesine dair taleplerimizdir.
TALEPLERİMİZ :
1- Mağdure mahkemenizdeki beyanında olayın 19.00–19.30 saatlerinde olmasına rağmen karakoldaki ilk ifadesinin saat 22.00’da alınma nedeni olarak karakola bir kadın psikologun çağrılarak kendisiyle görüştürülmesi olduğunu ileri sürmüştür. Öncelikle tüm dosya kapsamında böyle bir görüşmeyi gösteren herhangi bir tutanak bulunmadığı gibi mağdurenin karakol, cumhuriyet savcılığı ve asliye ceza mahkemesindeki ifadelerinde bu yönde bir beyanı da yoktur. Eğer mağdurenin mahkemenizdeki beyanı doğru ise karakolda kendisiyle görüştürülen kadın psikologu kimdir? Kendisiyle ne görüşmüşlerdir? Bu husus neden bir tutanak ile tespit edilmemiştir? Tüm bu soruların cevaplarını bulabilmek açısından hazırlık soruşturmasını yürüten polislerin beyanına başvurulmalıdır. Müdahil Z. A.’nın çelişkili beyanları açısından da polislerin dinlenmesi önemlidir. Çünkü müdahil karakol beyanında kızına yapıldığı iddia edilen cinsel istismarın bütün ayrıntılarını anlatmaktayken daha sonraki bazı ifadelerinde cinsel istismarın varlığını dahi karakoldayken bilmediğini, bir hafta sonra Cumhuriyet Savcılığında öğrendiğini, bazı ifadelerinde ise olaydan bir ay sonra yapılan ilk duruşmada öğrendiğini ileri sürmektedir.
2- Mağdure de Adli Tıp Raporuna göre olay nedeniyle stres bozukluğu oluştuğu, mağdurenin okul performansının düştüğü iddia edilmektedir. Mağdurenin annesi Asliye Ceza Mahkemesindeki beyanında kendisinin eskiden beri tedavi gördüğünü ve bu nedenle ilaç kullandığını söylemektedir. Mağduredeki ruhsal bozukluğun da eskiye dayanma ihtimali vardır. Öncelikle mağdurenin olay öncesinde herhangi bir psikolojik tedavi görüp görmediği Adana İlinde bulunan tüm hastanelere müzekkere yazılarak sorulmalıdır. Yine mağdurenin okul performansının olay nedeniyle azaldığı ileri sürülmüştür. Olayın yaz tatilinin başlarında olduğu iddia edildiğine göre üç aylık yaz tatilinden sonra mağdurenin okul performansının düşmesi beklenemez. Mağdurenin geçen yıl ki ve bu yılki sınıf öğretmenleri çağrılarak okuldaki performans durumu karşılaştırmalı olarak gözlemlenmelidir.
3- Asliye Ceza Mahkemesinin suçun TCK 103/6 kapsamında kalacağından bahisle görevsizlik kararı verilmesi önemli bir hukuksal değerlendirme hatasıdır. Zira hukuk kuralları mantıksal bir değerlendirme ürünüdür. Hukuk mantığı ile inceleme yapıldığında TCK 103/6 maddesinin TCK 103/1 maddesinin değil TCK 103/2 maddesinin ağırlatıcı nedeni olduğu ortaya çıkmaktadır. Nasıl ki 103/1’in cezası (üç seneden sekiz seneye) ile 103/2’nin cezası (sekiz seneden, onbeş seneye) arasında büyük bir fark bulunmaktaysa ceza ve suç niteliği bakımından çok farklı olan iki hüküm için aynı ağırlatıcı nedenin uygulanıp bu ağırlatıcı neden sonucunda aynı cezaya ulaşılması anayasaya aykırı olacaktır. TCK 103/6 maddesinde suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması cümlesindeki suç kelimesinden kasıt 103/2 olmalıdır. Ancak bu husus kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bu durum suçta ve cezada belirginlik ve orantılılık ilkeleriyle bağdaşmaz. Bir kimseye karşı organ veya cisim sokmak suretiyle yapılacak cinsel istismar sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması ile organ veya cisim sokmaksızın yapılacak cinsel istismar sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması aynı sonuçlara bağlanamaz. Bu bakımdan TCK 103/6 maddesinde açıkça anayasaya aykırılık vardır. TCK 103/6 maddesinin anayasanın 2. 10. 19. 38. 39 ve 40. maddelerine aykırılık teşkil ettiğini ileri sürmekteyiz. Bu maddenin iptali için mahkemenizin Anayasa Mahkemesine müracaat etmesini talep etmekteyiz.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıdaki taleplerimiz doğrultusunda tahkikatın genişletilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…
Tahkikatın genişletilmesini isteyen
Sanık Adı ve Soyadı
Vekili Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları