Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Tekzip Yazısının Yayınlanması İstemi Dilekçesi

Tekzip Yazısının Yayınlanması İstemi Dilekçesi
SULH CEZA MAHKEMESİNE
ADANA 
CEVAP VE DÜZELTME
TALEBİNDE BULUNAN : … OTOMOBİLCİLER VE ŞOFÖRLER
ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KARŞI TARAF : H. GAZETESİ SORUMLU MÜDÜRÜ
Adı ve Soyadı
H. Medya Towers Güneşli/ADANA 
D. KONUSU : H. Gazetesinin 26 Kasım 2004 tarihli nüshasının 27. sayfasında “BAŞKANIN ŞOFÖRÜ ŞEBEKEDEN ÇIKTI” başlıklı yazının tümüyle yanlış ve gerçek olması ve kişilik haklarına saldırı teşkil etmesi sebebiyle cevap ve düzeltme hakkı tanınması istemidir.
AÇIKLAMALAR :
1- 26.11.2004 tarihli H. Gazetesinin 27. sayfasında yayınlanan “BAŞKANIN ŞO-FÖRÜ ŞEBEKEDEN ÇIKTI” başlıklı gerçek dışı yazının müvekkilim A. Ç.’yi A. Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı olması sebebiyle kamuoyu önünde küçük düşürücü, yıpratıcı ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olması nedeniyle Basın Yasasının 14. maddesi gereğince tekzip edilmesi gerekmektedir. Gerçek durum şudur:
2- Söz konusu operasyonda tutuklanan H. S. hiçbir zaman müvekkilin koruması veya şoförü olarak görev yapmamıştır. 01.04.2004–13.09.2004 tarihine kadar müvekkilin başkanı olduğu Odanın ilk giriş kapısında güvenlik görevlisi olarak görev yapmıştır. 13.09.2004–14.09.2004–15.09.2004–16.09.2004 tarihleri arasında mazeretsiz olarak işe gelmediği için iş akdi feshedilmiştir.
3- Söz konusu haberde H. S.’nin eşinin de Oda da görev yaptığı yazılsa da bu şah-sın eşi hiçbir zaman Oda bünyesinde hiçbir suretle görev yapmamıştır.
4- Çok sayıda çalışanı olan A. U. Otomobilciler ve Şoförler Odasında sadece beş ay görev yapan ve iş akdi mazeretsiz olarak işe gelmemesinden dolayı feshedilen bir kişinin işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak Odanın ve müvekkilimin kesinlikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
5- B. K. ve H. S.’nin müvekkilimle ilgili söylediği sözler tamamen yalan olup, bu şahıslar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır.
6- Söz konusu evraklar 210 sayılı Değerli kâğıtlar kapsamında olmayıp, Müvekkilin Başkanı olduğu Oda tarafından bu evrakların özel sürücü kurslarına satışı yapılmaktadır. Sürücü belgelerinin verilmesinde sahteciliğin engellenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın kursiyerleri sınava tabi tuttuktan sonra, sınav sonuç listesini Emniyet Müdürlüğü’ne göndermesi ve Emniyet Müdürlüğü’nün de sınavı kazanan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın gönderdiği listeye göre tetkikini yapıp, sürücü belgesini vermesi halinde sahtecilik engellenecektir.
7- Gerçek durum tarafımıza sorulmadan iddiaların doğruluğu ve dayanakları araştırılmadan müvekkilim aleyhine olumsuz bir kamuoyu oluşturulmaya yönelik olarak bu haberin kullanılması doğru değildir. Ne basın özgürlüğü, ne de vatandaşın haber alma hakkı bu durumla bağdaşmamaktadır.
8- Cevap ve düzeltmeye konu haber dayanaksız ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yönelik, gerçek dışı bir haberdir. Basın gerçeğe uygun haber vermekle yükümlü ve gazeteci de yayımladığı olayların doğruluğunu araştırmakla görevlidir. Gerçeğe aykırı yayında basının haber verme ödevini yerine getirdiğinden söz edilemez. Gerçek dışı haberlerle kişilik haklarına saldırılması sorumluluğu gerektirir. Aynı zamanda cevap ve düzeltme hakkını doğurur.
9- Bu durum karşısında söz konusu haberin gerçek dışı müvekkilim ve başkanı ol-duğu Odayı kamuoyu önünde küçük düşürücü, yıpratıcı ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olması nedeniyle, yasanın öngördüğü süre, mahiyet ve muhtevada tanzim edilmiş olarak ekte sunulan tekzip metninin yayınlanması için işbu başvurunun yapılması zorunluluğunda kalınmıştır.
DELİLLER : 26.11.2004 tarihli H. Gazetesi, yayınlanması istenen tekzip metni, Adana 17. Noterliği’nin 30.11.2004 tarih ve 32079 yevmiye sayılı yazısı v.s. kanuni deliller
HUKUKİ NEDENLER : Basın Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Basın Kanunun 19. maddesi gereğince ekte sunulan tekzip yazısının ilgili gazetenin aynı sütununda, aynı puntolarla ilk çıkacak nüshada tavzihen yayınlanması için karar verilmesini saygılarımla, arz ve talep ederim. …/…/…

A. U. OTOMOBİLCİLER VE ŞOFÖRLER
ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Adı ve Soyadı
Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları