Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Temyiz Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi
Dosya Esas No: …/…
Karar No: …/…
YARGITAY ( ). CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
SULH CEZA MAHKEMESİNE
ADANA
TEMYİZ TALEP EDEN
SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
MÜDAFİİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : Dinsel Tören ile Evlilik
SUÇ TARİHİ : …/…/…
TALEBİN KONUSU : Temyiz talebimizin kabulü ile iş bu hükmün bozulmasına karar verilmesi dileğidir.
TEMYİZ NEDENLERİ:
1- Mahkemenin verdiği karar usul ve yasaya aykırıdır. Adana yöresinde imam nikâhının nasıl olduğu konusunda görüş alınmadan geleneklerin ne olduğu sorulmadan sanıkların mahkûmiyetine karar verilmiştir. Müvekkilimin yaptığı imam nikâhı kanunumuzun kullandığı manada evlenme amacıyla yapılan ve evliliğin var olmasının asıl unsur olan imam nikâhı olmayıp, gelenekler gereği resmi nikâh yapılmadan önce dua okunmasından ibarettir.
2- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 230/5 maddesine göre “Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. Ancak, medeni nikâh yapıldığında kamu davası ve hükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar”. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda da açıkça belirttiği gibi bu nikâhın imam nikâhı olması anlamında bir nikâh olması için evlenmenin dinsel töreni niteliğini taşıması gerekir. Oysa müvekkilim için asıl olan resmi nikâh olup, resmi nikâh ile evlilik öncesi gelenekler gereği dua okunması söz konusudur.
3- Müvekkilim ve eşi dua okunduktan sonra resmi nikâh işlemlerine başladıklarını mahkeme aşamasında da dile getirmiştirler. Bu durumun da mahkeme tarafından araştırılması gerekirdi çünkü kanun da belirtildiği gibi medeni nikâh yapıldığında kamu davası ve hükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar, böyle bir hüküm karşısında mahkemenin araştırmaları sonucu tarafların resmi nikâh yaptırma konusunda ciddiyetleri de ortaya çıkacaktır.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle temyiz talebimizin kabulü ile işbu hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Temyiz eden sanık vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları