Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Yakalamaya İtiraz Dilekçesi

Yakalamaya İtiraz Dilekçesi
SULH CEZA MAHKEMESİNE
ADANA
YAKALAMAYA
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Hukuka aykırı ve haksız yakalamaya itirazımızdır.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim …/…/… tarihinde gözaltına alınmış bulunup, halen Adana il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde gözetim altında tutulmaktadırlar.
2- Müvekkilime yönelik herhangi bir “suç isnadı” olmadığı gibi, Ceza Muhakeme-si Kanununda belirtilmiş bulunan yakalamanın hiçbir şartı da gerçekleşmemiştir. Terör-le Mücadele Şubesi ile yapılan görüşmeler sonunda şahsın “şüpheli şahıs” olarak yaka-landığı ve gözetim altında bulundurulduğu öğrenilmiştir.
3- Ceza Muhakemesi Kanununda “şüpheli şahıs” diye bir yakalama veya gözaltına alma nedeni bulunmamaktadır. Yapılmış olan yakalama işlemi tamamen keyfi ve hukuka aykırıdır.
4- Ceza Muhakemesi Kanununda 128/3 gereğince gereken incelemenin kolluktan hazırlık evrakları getirtilerek yapılması ve müvekkilin haksız yakalanmasına son veril-mesi gerekmektedir.
5- Anayasanın 19. maddesinde İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 5 maddesinde hangi hallerde kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılabileceği belirtilmiştir. Bunlara göre belirtilmiş olan nedenlerden hiç birisi mü-vekkilim için söz konusu olmadığı gibi, yukarıda açıkladığımız gibi, müvekkilime yö-nelik herhangi bir suç isnadı dahi yoktur. Yapılan yakalama, Anayasanın 19. maddesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 5. mad-desi ve Ceza Muhakemesi Kanununda ilgili hükümlere açıkça aykırıdır.
SONUÇ VE İSTEM : Anayasanın 19. maddesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgür-lükleri Korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanu-nunda ilgili hükümlerine açıkça aykırı olarak müvekkilime uygulanan haksız gö-zaltının “Kolluktan hazırlık evrakları getirtilerek incelenmesi” ve sona erdirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
İtiraz eden müdafii
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları