Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SAYIN MAKAMINA,

 

                                                                                                                   .......

 

YAKINAN           :.......

 

VEKİLİ                :.......

                           

SANIKLAR         :.......                    

 

SUÇ                    : Zimmet,sahte evrak tanzimi

 

AÇIKLAMALAR : Sanıklar, kooperatifin çeşitli dönemlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmışlardır. Yeni seçilen yönetim kurulu,sanıkların evrak tesliminde gecikmesi ve hiç ya da eksik evrak teslimi nedeni ile kooperati-fin kuruluşu ile ../../.... tarihleri arasını kapsayan dönem için hesap tetkik komisyonu kurmuşlar ve dilekçemiz ekindeki komisyon raporu ve serbest mu-hasebeci mali müşavir    tarafından düzenlenen rapora göre sanıklar aşağıda belirtilen suçları işlemiştir.

 

a-Yasal olarak tutulması gereken defterlerin bir çoğu bulunmamaktadır.

 

b-Harcama belgeleri  yasal unsurları taşımadığı gibi,imzasız,sadece imzalı isim ve adressiz,yapılan işi niteliği olmayan bu belgeler ile ödemeler yapılmıştır. Bu tür harcamalara ilişkin tespit edilebilen ve ekte sunulan 35 adet belge olup,bunların toplam tutarı 446.526.169.-TL' dir.

 

c-Çeşitli dönemlerde başkanlık yapan                                              .......... ../../.... tarihinde üyeliğini ...... 2.Noterliğinde .................... adlı bir kişiye devir etmiş-tir. Üyeliğin devri nedeni ile üyelik sıfatı kalmayan ve bu nedenle yönetim ku-rulu başkanlığı görevini sürdürmesi yasal olarak mümkün olmayan bu sa-nık, ...... yılına kadar,devir işlemini gizleyerek görevini yasal olmayan bir biçimde sürdürmüştür.(Bu sanığın genel kurullarda seçimine ilişkin genel kurul tutanakları,hazurun cetvelleri ve noter devir sözleşmesi ekte sunulmuştur)

 

d-Kooperatiflerin borçlanabilmesi için genel kurul kararı şart olup,kooperatifin hiçbir genel kurulunda yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmemiştir. Yönetim kurulu ekteki dosyada bulunan 27.6.1995 tarihli kararı alarak üyeliğini devir eden  eski üyemiz ......................adlı kişiden kooperatif adına kendi imzasını da taşıyan senet vererek 5780 DM almış ve bunu kayıtlarda gös-termeyerek  kişisel harcamalarında kullanmıştır. Borç süresi içinde ödenmeyince bu kişi kooperatifi ...... İcra 4. Müdürlüğünün ../..... E  sayılı dosyası ile icraya vermiş ve tapu kaydına haciz koydurmuş ve yeni yönetim tarafından 6.430 DM  olarak alacaklı vekiline ödenmiştir.(ödeme makbuz örnekleri ektedir)

 

e-Kooperatifler ana sözleşmesinin ekte verilen 23/9.maddesine göre,taşınmaz satımında genel kurul yetkili bulunmaktadır. Sanıklar,bu gereğe uymayarak kura dışı tutulan ve satılması ya da üye kaydı için genel kurul kararı gerekmekte iken 5 adet daireyi ..............................................adlı kişilere diledikleri bedelle satmışlardır. Bu kişilerin çoğunun halen ko-operatife borçları bulunmaktadır. Ayrıca,bu kişilerden alınan paralar ya sağlıklı olarak kayıt edilmemiştir ya da hiç kayıtlı değildir.

 

f-Kapıcı dairesi yasaya göre ortak yerlerdendir. Bu nedenle mülkiyete söz ko-nusu olamaz. Eski yöneticiler, kapıcı dairesini ................. adlı kişiye 122.000.000 TL satarak,üye kaydetmiş bulunmaktadır. Bu kişinin kapıcı dairesine yapmış bulunduğu masraflar tarafımızdan ........ 4. Sulh Hukuk Yargıçlığının ../.... D.İş dosyası ile 646.181.583 TL olarak tesbit ettirilmiş bu kişi bu rapora itiraz ederek,kooperatiften 1.651.200.000 TL alacaklı bulunduğuna ilişkin olarak ...... 4. Sulh Hukuk Yargıçlığının ../.... D.İş dosyası ile tesbit yaptırmıştır.

g-Sanıklar tarafından düzenlenen bilançolar gerçeğe uygun değildir.

 

h-Ekteki dosyada örnekleri verilen ve kooperatif kayıtlarında yer alan 6 adet fatura gereği kooperatife ait ........ İşhanı  adresinde bulunan çeşitli büro malzemeleri yeni yöneticilere halen teslim edilmiş değildir.

 

i-Ekteki 1994 yılı bilançosuna göre,kooperatifin borç toplamı 578.265.247 TL olarak gözükmektedir. Bu yıl binalar bitmiştir. 1995 yılında ise kooperatifin borcu 3.226.500.000 TL borçlu olarak teslim edilmiştir. Halen,,bize halen teslim edilmeyen  ve bu nedenle denetimini yapamadığımız bu borcun nereden geldiği belli değildir. Keza,1996 yılında da bilançoda kaynağı belli olmayan 1.100.000.000 Tl borç gözükmektedir ve bu borcun da dayanağı belli değildir.

 

k-Eski yöneticiler ekte sunulan sözleşme ile ....... Ltd. Şti. ile doğal gaza geçiş işlemi için sözleşme imzalamışlardır. Ancak,ödemelerdeki düzensizlik nedeni ile kooperatif icraya verilerek,bu nedenle fazla para ödendiği gibi,aynı firma ile yeniden fazla fiyat ile anlaşarak,aynı işlem için daha fazla para ödeyerek kooperatifi zarara uğratmışlardır.

 

EKİ: Evrak klasörü

                                                                                                       YAKINAN VEKİLİ

                                                                                .......

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları