Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2012/6984

K. 2012/18834

T. 14.6.2012

• AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA AYKIRILIK (Tedbir Kararlarına Aykırılık Halinde Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğu)

• TEDBİR KARARINA AYKIRILIK (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Aykırılık - Görevli Mahkeme 6284 S.K. İle Yeniden Düzenlendiğinden Görevsizlik Kararı Verileceği)

• AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (6284 S.K. İle 4320 S.K.'nın Yürürlükten Kalktığı - Tedbir Kararlarına Aykırılık Halinde Aile Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetileceği)

6284/m.13, 23

ÖZET : Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile tedbire muhalefet eyleminin yaptırımının yeniden düzenlenmesi ve hakim tanımının Aile Mahkemesi hakimini ifade edeceği düzenlemesi karşısında tedbir kararlarına aykırılık halinde görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Görevli mahkemenin yeniden düzenlendiği anlaşıldığından görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Hükümden sonra 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 08/03/2012 gün ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 23/1.maddesi ile 14/01/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un tümüyle yürürlükten kaldırıldığı, anılan Kanun'un 13/1. maddesinde "Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur." şeklindeki düzenleme ile tedbire muhalefet eyleminin yaptırımının yeniden düzenlendiği, tanımlar başlıklı 2.maddesinin (c) bendinde ise hakim tanımının Aile Mahkemesi hakimini ifade edeceği düzenlemesi karşısında tedbir kararlarına aykırılık halinde görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olduğu ve bu nedenle görevli mahkemenin yeniden düzenlendiği anlaşıldığından görevsizlik kararı verilmesinin gerekmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, 14.06.2012 günü oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları