Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Av-Aytaç ER Bulmaca

Hukuki Bulmaca -1- Sorular

1-) Zilyet olmayan malikin malik olmayan zilyede karşı açtığı dava türüne verilen isim.

2-) Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgeye verilen isim.

3-) Hukuk sistemimizde düzeltme anlamında kullanılan Arapça kökenli eyleme verilen isim.

4-) İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve 2000’li yıllarda uygulamaya alınabilen merkezi nüfus bilgileri düzenlemesidir.

5-) Davanın taraflarının kendi aleyhine olan hususlarla alakalı olarak dinlenmesine verilen isim.

6-) Suçu işleyen kişidir.

7-) 17 yıl önce görevi başında şehit edilen Adana Barosu avukatıdır.

8-) Tedbir nafakası için kullanılan icra takip yoludur.

9-) Türk Mahkemesince yabancı mahkeme kararının (ilamının) kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilmesidir.

10-) Türk Ceza Kanunu’na göre suçların toplanması anlamına gelen kelime.

11-) Tarafların mahkemeye gitmeden veya mahkeme yönlendirmesiyle içinde bulunduğu uyuşmazlığı

yardımı ile çözdükleri alternatif uyuşmazlık çözüm sürecini yürüten tarafsız üçüncü kişi.

12-) Kiraya veren kişinin kiracıyı evden çıkarmak için belirli sebeplerle açtığı dava çeşididir.

13-) Adaletli bir karar verilmesi sağlamak amacıyla tarafların yaptıkları usul işlemlerinde düşebilecekleri yanlışlıkları düzeltmeye, eksikleri tamamlamaya yönelik belirlenen yola verilen isimdir.

14-) Değer hakkında bir fikir oluşturma fiili ve sürecine verilen isimdir.

15-) Senedin arkasında ciranta isimlerinin yazılması için yeterince yer kalmadığı takdirde senede eklenen ek kağıda verilen isimdir.

16-) Birden çok kimse arasında hukuksal durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya değin emanet olarak bırakıldığı kişiye verilen isimdir.

17-) Failin neticesini öngöremediği, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sonucunda istemediği sonucun meydana gelmesidir.

18-) Adana Barosu kuruluş yılıdır.

19-) Hak, hukuk ve yasa işlerinde isteyenlere yol gösteren, mahkemeler, devlet örgütleri ya da özel kuruluşlar önünde başkalarının hakkını savunmayı meslek edinmiş olan ve bunun için yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimse.

20-) Ölen bir kimseden kalan bütün mal ve mülke verilen isimdir.

21-) Miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.

22-) İlk Adana Barosu başkanıdır.

23-) (Yukarıdan aşağı) Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilmesine verilen isimdir.

(Soldan sağa) Hukuk davalarında talebin kabul edilmeme olasılığında başka bir isteğin aynı anda dava dilekçesinde istenmesiyle oluşan dava şekline verilen isim.

24-) Bir borcun ödeneceğine güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak koşuluyla, borçlunun ortaya koyduğu bir taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıt.

25-) Zilyetliği başkasına ait olan menkul malın cebir veya hile kullanılarak alınması ile ortaya çıkan suç.

26-) Miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır.

27-) Davalının bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkum edilmesi talepli olarak açılan dava türü.

28-) Bir şeyi yapması ya da yapmaması için bir kişiyi zor kullanmak hatta bununla birlikte kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirmektir.

29-) Bir bonoyu ciro eden kimsedir.

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları