Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                         Akıl Hastalığı Nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)


DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No.
Adres
VEKİLİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                          Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA

Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI : Adı ve Soyadı
Yasal Temsilcisi Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Akıl hastalığı nedeniyle boşanma
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim ile davalı .../.../... tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten 25.10.1996 doğumlu Dilek isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır. Davalı şizofreni hastasıdır. Davacı söz konusu hastalığı eşiyle evlendikten sonra öğrenmiştir. Bu hastalığın kesin tedavisi ve iyileşmesi mümkün değildir. Nitekim davalının Almanya’dan işçi emeklisi olarak Türkiye’ye geldiği tarihten beri de sürekli olarak değişik tarihlerde müşahede altına alınmış, iğne ve ilaç tedavisi görmüştür.
2- Davalı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (2004), Antalya SSK ve Devlet Hastanesi (1997), Erzincan Devlet Hastanesinde yatmıştır. İlgili Hastanelerdeki giriş çıkış kayıtları yargılama sırasında bu kurumlardan öğrenilebilir. Davalı hastalığı yüzünden kimi zaman şuurunu yitirmekte ve yanında bulunanlara ağır şekilde zarar verebilmektedir.
3- Müvekkil evlilikleri boyunca eşinin bu ağır psikolojik hastalığı neticesi bedensel şiddete maruz kalmıştır. Defalarca boğulmak istenmiş, dayak yiyerek evden dışarı atılmıştır. Dokuz yıllık evlilik üzüntü ve bunalım içinde geçmiştir. Hatta davalı ile Antalya’da ikamet ettikleri dönemde can güvenliği tehlikede olduğundan Savcılığa şikâyette bulunmuştur. Son olarak davalının müşterek çocuğu da dövmesi üzerine müvekkil artık bu evliliği bitirme kararı almıştır. Davalı eşin bu ağır ruhsal hastalığı ortak yaşamı çekilemez hale getirmiştir. Müvekkil ve küçük Dilek yaşanan evlilik nedeniyle ruhen çökmüştür. Tarafların bu evliliğin devamında hiçbir menfaati bulunmadığı gibi kamu yararı da kalmamıştır.
4- Medeni Kanunumuzun 165. maddesinde “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir” denilmektedir. Davalının hastalığı öğreti ve uygulamada iyileşmesi kabil olmayan hastalıklardan sayılmaktadır (Turgut AKINTÜRK, Aile Hukuku, s. 225, Ankara 1996). Ayrıca bu hastalık nitelik ve seyri itibariyle sağlıklı bir evliliği mümkün kılamamaktadır. Yukarıda arz ve izah edilen sebepler muvacehesinde tarafların boşanmalarını talep etme gereği doğmuştur.
DELİLLER : Hekim raporu, reçeteler, tanık beyanları, tedavi giderleri için yapılan SSK yazışmaları, nüfus kaydı, davalının vesayet altına alınma kararı ve ilgili her türlü delil.
HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanunu md. 165 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve yargılama sırasında resen araştırılacak nedenlerle;
a- Haklı davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarına,
b- Müşterek çocuk D.’nin velayetinin davacının sağlık durumu da dikkate alınarak müvekkil F.’ye bırakılmasına, davacının hiçbir şahsi gelirinin olmaması, davalının Almanya’dan 1670 Euro tutarında işçi emekli aylığının bulunması ve müşterek çocuğun bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması durumu da dikkate alınarak davanın açıldığı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 500,00 Yeni Türk Lirası müşterek çocuk için; aylık 500,00 Yeni Türk Lirası davacı için tedbir nafakasının davalı tarafından müvekkilin Banka hesabına yatırılması şeklinde ödenmesine karar verilmesini,
c- Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren geçerli olmak üzere küçük D.’nin eğitim, sağlık, barınma, beslenme ve bakım giderlerinin müvekkil tarafından gereği gibi karşılanmasını sağlamak üzere aylık 500,00 Yeni Türk Lirasının iştirak nafakasının davalı tarafından müvekkilin Banka hesabına yatırılması şeklinde irat olarak davalı tarafından davacıya ödenmesine karar verilmesini,
d- Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren geçerli olmak üzere malvarlığı ve düzenli geliri olmayan ve mağdur olacak müvekkil için aylık 500,00 Yeni Türk Lirası yoksulluk nafakasının davalı tarafından müvekkilin banka hesabına yatırılması şeklinde irat olarak davalı tarafından davacıya ödenmesine karar verilmesini,
e- Mahkeme masrafları ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                               AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                                                     İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları