Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                                            Alacak Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                            Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA

Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Alacak
DAVA DEĞERİ : 30.000,00 Yeni Türk Lirası
AÇIKLAMALAR :
1- Mülkiyeti müvekkilime ait bulunan Erzincan ili, Merkez ilçesi, Halit Paşa Mahallesi, Numara 79’da bulunan ve tapuda 895 ada, 10 parsel numarada kayıtlı ta-şınmazı 150.000,00 Yeni Türk Lirası bedel karşılığında davalıya satmıştır.
2- Satış bedelinin 120.000,00 Yeni Türk Lirası ödenmiş geriye kalan 30.000,00 Yeni Türk Lirası ise bugüne kadar ödenmemiştir. Taraflar arasında yapılan sözleşme gereğince …/…/… tarihinde ödenmesi gereken bu paranın ödeme tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan talep etme zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 96 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, 30.000,00 Yeni Türk Lirasının …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
 İmza

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları