Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                              Aleyhe Olan Hüküm Kısmının Bozulması İstemi ile Temyizi Dilekçesi

Esas No: …/…
Karar No: …/…
YARGITAY ( ). HUKUK DAİRESİNE
Sunulmak Üzere
.............2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
TEMYİZ EDEN DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA

Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

KARŞI TARAF DAVALI : Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
TEMYİZ NEDENLERİ :
1- Mahkemece verilen kararın aleyhimize olan hüküm kısmı usul ve yasaya aykırıdır. Bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması elverişli değildir. Çünkü yetersiz bilirkişi raporu ile hüküm kurulmuştur.
2- Bilirkişi incelemesine konu ağaçların umumi su arkına dikilmeleri, müvekkilimin umumi su arkından yararlanamaması nedeni ile ayrı su arkı açmak zorunda kalması, müvekkilime ait olup bilirkişilerce aidiyeti belirlenmeyen tump denen boşluğun bulunması (parselin yüz ölçümünü oluşturan metrekare değeri ifade eden yerlerden olan tumpun müvekkilimin taşınmazına dâhil olduğu halde), taşınmazların metrekare değerlerinin belirlenmemesi, müvekkilime ait olan bu boşluğu kullanmasına davalının ağaçlarının engel olduğunun, traktör geçişini insan geçişini engelleyip engellemediğinin saptanmaması bakımından eksik inceleme söz konusudur.
3- Bu nedenle mahkemenin yeni keşif talebimizi reddetmesi bu kararı yasaya aykırılığını göstermektedir. Çünkü davalının umumi su arkına ağaç dikmesi başlı başına bir tecavüz iken ve bu yüzden de müvekkilim taşınmazı kullanmasında ağaçların dallarının traktör ve insan geçişine engel olmasına rağmen bu konunun araştırılmadan davanın kısmen reddi yerinde değildir.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 435 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle işbu hükmün aleyhimize olan kısmının bozulmasına karar verilmesini saygı ile talep ederim. …/…/…
Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                         AV.AYTAÇ ER
İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları