Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                              Anayasaya aykırılık iddiasına ilişkin Dilekçe

 

........................ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO

 

TALEP BULUNAN

 

TALEPTE BULUNAN

 

KARŞI TARAF

 

DAVA

 

KONU

Anayasaya aykırılık iddiasına ilişkindir.

OLAYLAR

1.Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte olan ....... E sayılı davada uygulanacak olan ....... Anayasa' ya açıkça aykırıdır.

        Şöyle ki:

                a)

                b)

                c)

 

2- 2709 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetenin 25.09.1982 tarihli nüshasında yayınlanan ve 07.11.1982 tarihinde halk oyuna sunularak kesinleşen 1982 Anayasasının 152. maddesinin ilk fıkrası “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse ve taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasaya Aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi' nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır” şeklindedir.

 

3- Bu maddeye göre, mahkemenizce Anayasaya Aykırılık iddiamız ciddi bulunur, Anayasa' ya aykırılık iddiamızın incelenmesi için Anayasa Mahkemesi' ne gönderilir ve yüce mahkemece itirazımız yerinde görülür ve kabul edilir ise, söz konusu yasa maddesi iptal edilecek ve uygulanma olanağı kalmayacaktır.

 

4- Açıklanan nedenlerle ilgili maddenin Anayasaya Aykırılığı konusunda karar verilmek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER

1982 Anayasası ve sair ilgili kanun hükümleri.

İSTEM SONUCU

Mahkemenizce dosyanın Anayasaya Aykırılık iddiasının incelenmesi için Anayasa Mahkemesine gönderilmesine, davanın yüksek mahkemenin incelemesinin sonuna kadar geri bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

TALEP EDEN VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER

(2709 s. Anayasa. m. 152)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları