Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                 Boşanma Davasında Ara Kararının Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi  

Dosya Esas No: .../...
Duruşma Günü: …/…/…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)

ARA KARARININ
DEĞİŞTİRİLMESİNİ
İSTEYEN DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA

Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TALEBİN KONUSU : Taraflar arasında boşanma davası devam ettiği sırada Mahkemenin ara kararı ile 30.01.2003 doğumlu çocuğun tedbiren baba yanına bıra-kılmasına dair kararın kaldırılarak Yusuf Taha’nın yaşı gereği anne sevgisine muhtaç olması nedeniyle çocuğun anne yanında bırakılmasına ve nafaka taleplerimizin kabulü dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
1-Taraflar arasında boşanma davası vuku bulmuştur bu dava nedeniyle müşterek çocuk Yusuf Taha dava açıldıktan 6 ay sonra Mahkeme kararı ile tedbiren babası yanına bırakılmıştır, çocuk bu nedenle 8 aydır babası yanında ikamet etmektedir. Çocuk babası yanında kaldığı bu süre içerisinde babaannesi ve halası tarafından annesinin öldüğü şeklinde telkinlerle annesi ile yaşamak isteğinin önüne geçilmiştir.
2-Çocuk mahkeme kararı ile görüştürüldüğünde ise annesine nasıl davranacağını şaşırmış şok olmuştur. 30.01.2003 doğumlu olan Yusuf Taha’nın gelişmesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Kaldı ki anne yanında kalması halinde nasıl bir tehlike mevcut veya ileride olacağı da karşı tarafça ispatlanmış bir husus değildir. Dosya kapsamında da çocuğun bedeni, fikri, ruhi ve ahlaki gelişimine baba yanında bırakılması olumsuz yönde etkileyecektir.
3-Taraflar arsında ki boşanma sürecinde de babanın aile birliğine sahip çıkmadığı internette bayanlarla chat yaptığı ve evliliğin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmediği şahitlerle de tespit edilecektir, Milli Eğitimin yürüttüğü disiplin soruşturmasında da tespit edilmiştir. Müvekkile isnat edilen hususlar dedikodu mahiyetindedir eğer ciddi olsaydı sadece zinaya dayalı olarak dava açılırdı.
4-Çocuk baba yanında kaldığı bu sürede aile şefkatinden uzak kalmıştır. Davalı babanın öğretmen olması, çocuğa bakacak evde olan babaannenin de yaşlı olması dolayısıyla müşterek çocuğa halaları bakmaktadır ki bu da çocuğun ne kadar uygunsuz şartlarda anne şefkatinden uzak büyüdüğünü göstermektedir. Yargıtay’ın birçok kararında vurgulayarak belirttiği gibi (Y. 2. HD.. 07.06.2001 T. 2001/7284 E. 2001/8945 K.) Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım, şefkatine muhtaç 30.01.2003 doğumlu müşterek çocuğun velayetinin baba yanında bırakılması usul ve yasaya aykırıdır.
5- Gerek Medeni Kanun ve gerekse 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Görev ve Kuruluşları Hakkındaki Kanunun 5 ve 6. md. gereği çocuğun menfaatlerinin gözetmek konusunda ve sağlıklı yetişebilmesi için konunun sosyal hizmet uzmanından da görüş alınarak bu kararın değiştirilmesini talep etmek zarureti hâsıl olmuştur. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 2, 9, 10 ve devamı maddesi gereği davaya konu 3 yaşında ki Yusuf Taha’nın anne yanında bırakılmasının daha elzem ve çocuk için daha sağlıklı olacaktır
DELİLLER : Şahit vs. deliller.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerden dolayı 11.05.2006 tarihinde Mahkemece 3 no.lu ara kararı ile verilen ve 2003 doğumlu Yusuf Taha’nın baba yanında bırakılmasına dair kararın değiştirilerek anneye verilmesine ve çocuk için 100,00 YTL anne için 200,00 YTL nafakaların her ay davacı-dan tahsiline yukarıda ki hususlarda gerekirse sosyal hizmet uzmanından görüş alınmasına ve bu hususun duruşma günü beklenmeksizin yapılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…
Eki: Yargıtay kararları

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları