Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                         Dava konusu bononun iptali ile öncelikle tedbir kararı verilmesi Dilekçesi

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

(İhtiyati tedbir istemi vardır.)

DAVACI

 

VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER                                                                                      Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALILAR

 

DAVA KONUSU

Dava konusu bononun iptali ile öncelikle tedbir kararı verilmesi talebidir.

OLAYLAR

İlişik protokolden anlaşılacağı üzere davalı özellikleri protokolde yazılı bir adet araç satın almış, karşılığında 01.01.2008 tanzim ve 01. 04. 2008 vade tarihli 60.000 TL’lik bono vermiştir.

 

Araç teslim edildiği gün çalışmamış ve müvekkil aracın motorunda esaslı bir hata olduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine davalıya ayıplı mal iade edilmiştir. İlişikte sunduğumuz ibranameye göre davalı kendisinde bulunan bonoyu o anda yanında bulunmadığı gerekçesi ile daha sonra iade edeceğini kabul ederek bildirmiştir.

 

Ancak davalı kendisine çekilen ihtara rağmen bonoyu iade etmediği gibi, ilişik banka ihtarnamesinden anlaşılacağı üzere senedi tahsile koymuştur.

 

Davalının bu haksız eylemi telafisi imkansız zararlar doğurabileceğinden, dava açma ve öncelikle dava konusu senedin protesto edilmemesi ve ödenmemesi konusunda tedbir kararı verilmesini talep gereği doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Protokol, ihtarname, banka dekontu, tanık beyanları ve sair deliler.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle dava konusu senedin iptalini, ödeme ve protesto işleminin durdurulması konusunda dosya üzerinden öncelikle ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine vekaleten arz ve talep ederim.

 

DAVACI VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER 

EKİ

1 - Onanmış vekaletname örneği

2 - Anılan belgeler.

(6762 s. TTK. m. 669)

 

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları