Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

............ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO

 

CEVABA CEVAP VEREN DAVACI(KARŞI DAVALI)

 

VEKİLLERİ

 

 

DAVALI (KARŞI DAVACI)

 

 

VEKİLİ

 

 

KONU

Davalının cevabına cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1-Davalı aleyhine açmış bulunduğumuz dava nedeni ile davalı dava dilekçemize karşı cevaplarını sunmuştur. Usul ve esasa aykırı hususlar ile dolu bu dilekçedeki beyanları kabul etmiyoruz.

 

2-Öncelikle dava dilekçemizde 10 günlük cevap süresi belirtilmiş olmasına rağmen, davalı tebliğ tarihinden itibaren yaklaşık 25 gün geçtikten sonra bu dilekçeyi mahkemenize sunmuş bulunmaktadır. Bu nedenle itiraz etmekteyiz.

 

3-Yine davalının dilekçede belirtmiş olduğu derdestlik itirazı da süresinde yapılmadığından geçersizdir.

 

4-Davalı dilekçesinde asla müvekkilimize karşı ileri sürülemeyecek olayımızla ilgisiz açıklamalarda bulunmaktadır. Bu hususlara aşağıda sırası ile cevap vermekteyiz.

          a)Davalının dilekçesindeki yetkisizlik itirazı yerinde değildir. HUMK m.9'a göre Mahkemeniz yetkilidir.

          b)Yine davalı tarafından yapılan zamanaşımı itirazı da olayımızda 5 yıldır. Davalının itiraz ettiği gibi 2 yıl değildir.

İSTEM SONUCU

Açıklanan nedenler ile davalının usul ve esas bakımından yersiz itirazlarının reddine, davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(1086 s. HUMK. m. 9, 179, 195)

 

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları