Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                                 Derdestlik İtirazı Dilekçesi 

Dosya Esas: .../...
Duruşma Günü: .../...
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DERDESTLİK İTİRAZINDA
BULUNAN DAVALI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVACI : Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Derdestlik itirazı
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Davacı aynı konuda, aynı hukuki vakıaya dayanarak Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinde 2007/… esas sayılı dava ile bu konuda dava açmıştır. Açılan bu dava derdest olup, halen devam etmektedir. Hal böyle iken aynı konuda ikinci bir dava açmasını anlayamıyorum.
2- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, derdestlik ilik itirazında bulunuyo-rum. Bu konu karara bağlanıncaya kadar duruşmalara katılmayacağım. Derdestlik itirazım hakkında karar verilmesini istiyorum. Derdestlik itirazımın neticesine göre, dava ile ilgili olarak savunmamı sunacağım.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 187/4 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, derdestlik ilk itirazımın kabulü ile davanın reddine, yargılama giderinin karşı tarafa yüklenmesine karar veril-mesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davalı
Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları