Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                                Ecrimisil Davası Dilekçesi 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLLERİ : AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA : Ecrimisil
DAVA DEĞERİ : 8.0000,00 Yeni Türk Lirasıdır.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkil murisi A. G. 31.07.1999 tarihinde vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak Eşi A. G. ve oğlu müvekkil A. G. Kalmış olup müvekkil A. G.’nin miras hissesi ¾’dür.
2- Müvekkil murisinin ölümü akabinde Fevzi Paşa Çarşısı No: 44 Erzincan adresinde bulunan ve tapunun Erzincan Merkez Atatürk Mahallesi 2080 ada 1 parsel zemin kat 9 numarasında kayıtlı taşınmaz miras hisseleri oranında müvekkile ve annesi A. G.’ye intikal etmiştir.
3- İş bu taşınmaz müvekkilin babasının ölümü tarihi olan 31.07.1999 tarihinden beridir halen davalı A. G. tarafından kiraya verilmekte ve kira gelirlerinden müvekkile miras payı oranında ödeme yapılmamaktadır. Müvekkil yıllardan beri sürekli olarak annesine kendi hissesine düşen kira bedelini kendisine ödemesini ihtar etmekte ise de davalı yine de müvekkile ödeme yapmamaktadır.
4- Tüm bu nedenlerle son 5 yıllık kiraların bedelinin miras hissesi oranında müvekkile ecrimisil olarak ödenmesini talep etmekteyiz. Talep ettiğimiz ecrimisil bedeli, yıllık kira bedelinin ¾ ü olmak üzere 5 yıl için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 8.000,00 Yeni Türk Lirası ecrimisil bedeli talep etmekteyiz. Yıllara ilişkin olarak net kira bedellerini bilmediğimizden burada ayrım yapamadık. Ancak bilirkişi incelemesi sonucu yapılacak tespite göre yıllara göre talebimizi ayıracağız.
DELİLLER : Tapu kayıtları, veraset ilamı, iş yeri teslim belgesi, tanık bilirkişi, keşif vs her tür yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : MK md. 994, BK, HMUK Yargıtay kararları vs mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 01.08.2002–01.08.2007 tarihleri arası 8.000,00 Yeni Türk Lirası ecrimisilin her aya ilişkin bedelin ilişkin olduğu ayın sonundan itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları