Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                      Ecrimisil Davasında Temyize Cevap Dilekçesi 

Dosya Esas No: …/…
Karar No: …/…
YARGITAY ( ). HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
ERZİNCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
KARŞI TEMYİZ EDEN
VE TEMYİZE CEVAP
VEREN DAVACI : Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Mahkemece verilen hükmün aleyhimize olan kısmının bozulmasına ve lehimize olan kısmının onanmasına karar verilmesi dileğidir.
CEVAPLAR VE TEMYİZ
NEDENLERİ :
1- Davalı Saniye’nin müvekkilimin iştirakken malik olduğu taşınmazdan men’ine dair karar usul ve yasaya uygundur. Bu bakımdan davalının temyiz taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Ancak taşınmazın toplam değeri yapılan keşifle 17.209,00 Yeni Türk Lirası tuttuğu halde, lehimize hükmedilen vekâlet ücretinin sadece maktu vekâlet ücreti olarak 350,00 Yeni Türk Lirası takdir edilmesi bakımından hüküm yerinde değildir. Çünkü tarafımıza verilecek nispi vekâlet ücreti 17.209,00 Yeni Türk Lirası üzerinden hesaplanarak, 1.716,00 Yeni Türk Lirası daha vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirdi. Ecri misil üzerinden de maktu vekâlet ücreti verilmesi gerekirdi.
2- Yine 27.12.2004 tarihli ıslah dilekçemizin kabul edilmemesi ve ecri misil tale-bimizin kısmen reddi ve bunun üzerinden davalı vekiline maktu vekâlet ücreti takdir edilmesi bakımından da hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Islah dilekçemiz usul ve yasaya uygun olduğu halde mahkemece hak arama özgürlüğü amacına uygun olmadığından reddine dair ara kararı da usul ve yasaya aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 433 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında orta-ya çıkacak sair nedenlerle, men-e ilişkin hükmün onanmasına, nispi vekâlet ücreti verilmemesi, karşı tarafa vekâlet ücreti verilmesi ve ıslah dilekçemizin reddine dair yönlerinden hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları