Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                      El Atmanın önlenmesi davasında Ara Kararından Dönme İstemi Dilekçesi

Dosya Esas No: …/…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
ARA KARARINDAN DÖNME
İSTEYEN (DAVACI) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVACI VEKİLİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

KARŞI TARAF (DAVALI) : Adı ve Soyadı
DAVALI VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : El atmanın önlenmesi
ARA KARARINDAN
DÖNME NEDENLERİ :
1- Mahkemenizde görülmekte olan davada, davalı … müvekkilim …adına kayıtlı ada/parsel sayılı ve Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan taşınmaz üzerine yapmış olduğu haksız inşaat nedeniyle el atmanın önlenmesi kararının verilmesi istenilmiştir.
2- El atmanın önlenmesi amacıyla açmış olduğumuz davada tarafımızca keşif talep edilmiş olup bu güne kadar üç defa keşif yapılarak üç adet rapor tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bu raporlara karşı davalı tarafın herhangi bir itirazı söz konusu olmamıştır.
3- Yapılan üç keşifte de davalı … haksız inşaat yapmış olduğu keşif sonunda tan-zim edilen raporlarda da açıkça görülmektedir. Buna karşılık, mahkemenizce dördüncü kez keşif yapılmasına karar verilmesi dava ve usul ekonomisine aykırıdır.
4- Bu nedenlerle yeniden keşif yapılmasına ilişkin olarak …/…/… tarihli duruş-mada alınan karardan dönülmesi talebiyle iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda saydığımız nedenlerle …/…/... tarihli ara kararı-nızın kaldırılarak, yargılamaya kaldığı yerden devam edilerek önceki keşif raporları doğrultusunda karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları