Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.................. SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

DAVA

 

DAVA DEĞERİ

 

KONU

Eşyaların İadesi

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim ile davalı 5 yıllık evliliklerini, ....... Aile Mahkemesi'nin ....... tarihinde verdiği ....... Esas sayılı karar ile bitirmişlerdir. İlam her iki tarafa da tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

 

2-Davalı, müvekkilimle müştereken oturdukları evi boşanma davası devam ederken boşaltmış ve ................ adresindeki babasına ait boş daireye taşımıştır. Burada müvekkilimin yıllarca yaptığı çalışmalar karşılığı eve alınmış eşyaların yanında, müvekkilimin şahsi eşyaları da bulunmaktadır.

 

3-Müvekkilim adına ....... tarihinde ....... Aile mahkemesinin ....... D.İş Esas sayılı dosyası ile yaptırdığımız tespitte bu durum tespit edilmiş ve yapılan tespite davalının da bir itirazı olmamıştır. Bu eşyaların (eki listede) tümü müvekkilime ait bulunmaktadır. Davalının sadece şahsi eşyaları bulunmaktadır.

 

4-Müvekkilim eski eşinden eşyalarını geri istedi ise de eşi buna yanaşmamıştır. Bu nedenle eşyaları ya da ....... tutarındaki bedelini talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER

Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

KANITLAR

....... Aile Mahkemesinin ....... D.İş Sayılı Tespit Dosyası, Faturalar, Tanıklar, Her Türlü Kanıt.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle mülkiyeti müvekkilime ait olan eşyaların müvekkilime aynen iadesine, aynen iade mümkün değil ise boşanma tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ....... tutarındaki bedelinin davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine, eşyanın davalı tarafından üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından tedbiren muhafaza altına alınmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(4721 s. MK. m. 254)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları