Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

..................... HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

 

(İhtiyati tedbir taleplidir.)

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Gayrimenkulün cebren tescili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim davalıdan ....... adresinde bulunan ve tapunun ....... mahalle, ....... Ada, ....... Pafta ....... Parsel de bulunan ....... ....... numaralı bağımsız bölümünü, ....... TL bedelle satın almıştır.

 

2-Taraflar aralarında, ....... Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye numaralı gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini yapmışlardır.

 

3-Müvekkilim davalıya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gereği yapması gereken ödemeyi yaptığı halde, bu sözleşmenin 3. maddesinde yazıldığı şekilde davalı müvekkilime, gayrimenkulü devretmemiştir.

 

4-Yukarıda noteri, tarihi ve yevmiye numarası belirtilen sözleşme gereği, davalıya ait bulunan ve tapuda ....... mahalle, ....... Ada, ....... Pafta ....... Parsel de kayıtlı olan ....... ....... numaralı bağımsız bölümünün müvekkilimin adına tescilini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER

Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, tapu kaydı ve sair her türlü yasal kanıtlar.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle, yukarıda noteri, tarihi ve yevmiye numarası belirtilen sözleşme gereği, davalıya ait bulunan ve tapuda ....... mahalle, ....... Ada, ....... Pafta ....... Parsel de kayıtlı olan ....... ....... numaralı bağımsız bölümünün müvekkilimin adına cebren tesciline, müvekkilimin sonradan mağdur olmasının önlenmesi bakımından söz konusu taşınmazın tapu kaydına üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından tedbir konmasına, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(4721 s. MK. m. 706, 716, 1009) (818 s. BK. 22) (2644 s. Tapu K. m. 26)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları