Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                          Hacze karşı istihkak iddiası dilekçesi

 

............... İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

                                                  ........................

DOSYA NO

 

İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN

 

VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER                                                                Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

D.KONUSU

...................tarihli hacze karşı istihkak iddiamıza ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

1-  ../../....  tarihinde yukarıda esas numarası belirtilen icra takibinden dolayı, müvekkil şirketin adresinde haciz yapılmıştır. Yapılan bu hacze istihkak iddiasında bulunuyoruz. Şöyle ki ; Müvekkil şirket ............................... adresinde ticari faaliyet gösteren tüzel kişiliğe sahip bir sermaye şirketidir. Bu konuda Vergi levhası sureti ekte arz edilmiştir.  Ayrıca müvekkil şirkete ait Ticaret Sicil gazetesinin de sureti eklidir.

 

2- Müvekkil şirketin dosyanın tarafları ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.  İşyerinde bulunan haczedilen mallar da dahil olmak üzere tüm menkul mallar müvekkil şirketin mallarıdır.  Bu mallar ile ilgili fatura da dahil olmak üzere resmi kayıtlarımız muntazaman tutulmuştur.

 

3- Bu nedenle ../../.... tarihinde haczedilen menkul mallar üzerinde süresi içinde istihkak iddia ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER

İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

Ticaret Sicil kayıtları, vergi kayıtları, ticari defter ve kayıtlar, tanık ve sair her türlü yasal kanıt.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle  ../../.... tarihinde haczedilen menkul mallar üzerinde süresi içinde istihkak iddia ediyoruz. Gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER

(2004 s. İİK. m. 96, 97)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları