Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

............. HAKİMLİĞİ'NE

                                                    ........................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

DAVA

 

DAVA DEĞERİ

 

KONU

Haksız İhtiyati Tedbir Kararı Nedeniyle Uğradığımız ........-TL nin Tazmini İstemidir.

AÇIKLAMALAR

          1-Davalı, ....... ' nde ....... Esas sayısı ile ....... tarihinde açmış olduğu tazminat davasında, müvekkilimin, kullanım, yayma ve satma hakları davalıya ait olduğu iddia edilen VCD ve Video Kasetleri izinsiz olarak dükkanında bulundurduğu gerekçesi ile tazminat talep etmiş ve bu arada da müvekkilimize ait bulunan pek çok VCD, boş CD, Video kasetleri ve video ve CD recorder araçlarına tedbir koydurmuştur. Hatta müvekkilimin evvelce izinsiz kiraladığını iddia ettiği bir kısım VCD ve Video kasetlerini de piyasadan toplatmıştır.

          2-Davalının haksız olduğu ve söz konusu ürünleri müvekkilimin izinsiz kullanmadığı ....... ....... Tarih ve ....... Karar sayılı ilamı ile anlaşılmıştır. Temyizden karar onanarak gelmiştir.

          3-Müvekkilime ait VCD ve Video Kasetler dava süresince geçen ............ ay boyunca kullanılamamıştır. Üstelik tedbiren muhafaza altında bulunan bu ürünlerin sezonu da geçmiş ve bu filmler müşteriler tarafından başka Video kulüplerden alınarak izlenmiştir. Bunun yanında bir kısım ürünler kırılmış ve çizilmiştir.

          4-Yine müvekkilim Video ve CD Recorder aletlerini, düğün ve eğlence filmlerini çoğaltmak için kullanmakta idi bunlar da yaz boyunca mahkeme deposunda kaldığından müvekkilim bu imkanlardan da yararlanamamıştır.

          5-Müvekkilimin ayrıca pek çok müşterisi de müvekkilimin dükkanında yapılan işlemleri ve küçük bir yer olan .......... mahkemelerindeki davaları duyunca yasa dışı bir iş yaptığını zannettikleri müvekkilimden alışverişi de kesmişlerdir. Müvekkilim maddi ve manevi çok zarara uğramış bulunmaktadır.

          6-....... Asliye Hukuk Mahkemesi vasıtası ile ....... tarihinde ....... Esas numarası yaptırdığımız tespit ile; dava süresince kiralanmayan VCD ve Kasetler için .................TL, Dava süresince kullanamadığı CD ve Video Recorder nedeni ile ...............TL, dükkanından alındığı için satıp kar edemediği, CD ve Video kasetler nedeni ile ................ TL olmak üzere, müvekkilimizin toplam ................ TL zarara uğradığı tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu bedelin davalıdan alınarak tarafımıza verilmesini istemekteyiz.

          7-Müvekkilim için ayrıca manevi tazminat davası da açma hakkımızı saklı tutmaktayız.

YASAL NEDENLER

Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat

KANITLAR

.......'nin ....... E. Sayılı dava dosyası, .......Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ....... E. sayılı tespit dosyası bilirkişi, tanık, her türlü kanıt.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenler ile, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla toplam ....... maddi zararımızın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

(818 s. BK. m. 41, 42, 43) (1086 s. HUMK. m. 101)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları