Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.................... HAKİMLİĞİ'NE,

                                                    ........................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Haksız Rekabetin Önlenmesi

AÇIKLAMALAR

          1-Müvekkilim Şirkete ait, sekiz yıldır patentli olarak üretmekte oldukları özel vasıflı yer karoları, davalı tarafından müvekkilimizden izin alınmadan taklit edilmiş ve piyasaya sürülmüştür.

          2-Davalı ürünü aynen taklit etmekle kalmamış, ürünün ismini dahi değiştirmemiştir. Ambalajını da birebir kopyalamıştır.

          3-Davalının bu davranışı müvekkilimi piyasada zor durumda bırakmaktadır. Müvekkilim satmadığı ürünleri, değiştirmek durumunda kalmakta, farklı fiyatlardan satılan ürünler müşteriler arasında güven sorunu yaratmaktadır. Davalının davranışı müvekkilim şirkete her bakımdan zarar vermektedir.

          4-Davalı hakkında bu güne kadar uğradığımız maddi ve manevi zararlar ile ilgili olarak ayrıca tazminat davaları ve suç sayılan eylemi için ceza davaları açacağız.

          5-Mahkeme tarafından davalının bu haksız davranışının önlenmesi bakımından, gerek elinde müvekkilimin patentine sahip olduğu benzer ürünlere, gerek bu ürünleri üretmekte kullandığı her türlü makine ve araca, tedbiren el konulmasını da talep ediyoruz.

          6-Mahkemenizce haklı bulunmamız halinde kesinleşen ilamın da ulusal gazetelerde masrafı davalıdan alınmak üzere ilanına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

Şirket kayıtları, patent belgeleri, ticaret sicili, patent, tanık, keşif, bilirkişi ve her türlü yasal kanıt.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkeme tarafından davalının bu haksız davranışının önlenmesi bakımından, davalının haksız rekabetinin önlenmesine, davalının gerek elinde müvekkilimizin patentine sahip olduğu benzer ürünlere, gerek bu ürünleri üretmekte kullandığı her türlü makine ve araca el konulması için tedbir kararı verilmesine, mahkemenizce haklı bulunmamız halinde kesinleşen ilamın da ulusal gazetelerde masrafı davalıdan alınmak üzere ilanına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(6762 s. TTK. m. 56, 57, 58) (818 s. BK. m. 41)

 

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları