Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

............ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

DAVACILAR

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

Harap Olan Bağımsız Bölümün Devri Talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkillerim davalı ile birlikte ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, .......Mahallesi, ....... Ada, .......Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıdırlar.

 

2-....... tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu davalının... numaralı bağımsız bölümü ile diğer üç bağımsız bölümde büyük ölçüde hasar görmüştür.

 

3-Davalının dışında bağımsız bölümleri hasar gören kat malikleri hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın bağımsız bölümlerini onartarak oturulur hale getirmişlerdir.

 

4-Davalı ise aradan uzun bir zaman geçmesine ve tüm uyarılara rağmen bağımsız bölümünü onarmaya yanaşmamıştır.

 

5-Bu nedenle davalıya ait bağımsız bölümün mülkiyetinin bedeli karşılığında müvekkillerime devrinin sağlanması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER

Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Tapu kaydı, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ve her türlü delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle davalıya ait bağımsız bölüm ile arsa payının değeri karşılığında ve arsa payları oranında müvekkillerime devredilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

DAVACILAR VEKİLİ

 

(634 s. KMK. m. 18, 19, 23, 25)

 

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları